Sök

Planarbetet

kommunkatör Åsa Danielsson och stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin vid samrådsutställning om Västerport i Gallerian.

Stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin och handläggare Åsa Danielsson vid utställningen av planprogrammet i Gallerian hösten 2017. I vår är det dags för ett nytt samråd!

Snart är det dags för samråd för detaljplanen för etapp 1 i Västerport. Förslaget kommer att ställas ut både i Gallerian och på Komedianten. Ett bra tillfälle för alla som vill lämna synpunkter!

Detaljplan för etapp 1

I slutet av mars 2019 ska byggnadsnämnden godkänna att detaljplanen för Västerport etapp 1 går ut på samråd. Om nämnden säger ja börjar samrådet den 1 april och håller sedan på i 8 veckar. Detaljplanen kommer att - tillsammans med gestaltningsprogram och utredningar - ställas ut både i Gallerian och på Komedianten.

Samrådsmöten

Under perioden kommer kommunen också att bjuda in till två samrådsmöten för alla som är intresserade. Då finns både tjänstemän och politiker på plats för att presentera fördslaget och svara på frågor.  Mötena äger rum onsdagen den 24 april på Varbergs Teater kl. 17.30 till 19.00 och torsdagen den 9 maj på Lilla Teatern på Komedianten, kl. 17.30 till 19.00.

Planprogram för Västerport

I juni 2018 antog kommunfullmäktige Planprogram för Västerport. I ett planprogram tittar kommunen på områdets förutsättningar och ger en struktur för vägnät, grönytor, offentliga ytor, bebyggelse med mera. Man kan säga att man "målar med de breda penseldragen" medan den kommande dtaljplanen - precis som namnet låter - handlar om hur området ska formas mer på detaljnivå.

Planprogrammet hittar du här.PDF (pdf, 82.1 MB) (Eftersom filen är stor tar den en liten stund att ladda.)

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadsarkitekt

Sten Hedelin
Projekt Västerport
0722-38 82 07
sten.hedelin@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Projekt Västerport
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter