Sök

Planarbetet

kommunkatör Åsa Danielsson och stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin vid samrådsutställning om Västerport i Gallerian.

Samrådsutställningen visades bland annat i Gallerian. Stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin och handläggare Åsa Danielsson byggde upp den!

Den 19 juni 2018 godkände kommunfullmäktige det justerade planprogrammet för Västerport. En milstolpe för projektet.
Nu pågår arbetet med detaljplan och gestaltningsprogram.

Planprogrammet var ute på samråd november och december 2017. Under den perioden kunde alla som ville lämna synpunkter på förslaget. Under våren 2018 sammanställdes och besvarades alla synpunkter som lämnats in från både kommuninvånare och remissinstanser. Programmet har därfter justerats. En nyhet i det justerade programmet handlar om framtiden för Järnvägsparken. Här kan du läsa mer om förslaget för parken.PDF (pdf, 95.9 kB) 

I ett planprogram tittar kommunen på områdets förutsättningar och ger en struktur för vägnät, grönytor, offentliga ytor, bebyggelse med mera. Nu pågår arbetet med nästa steg i processen: att arbeta fram en detaljplan och ett gestaltningsprogram för Varbergs nya stadsdel. Dessa kommer gå ut på samråd i slutet av 2018.

Planprogrammet hittar du här.PDF (pdf, 82.1 MB) (Eftersom filen är stor tar den en liten stund att ladda.)

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadsarkitekt

Sten Hedelin
Projekt Västerport
0722-38 82 07
sten.hedelin@varberg.se

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner
Projekt Västerport
0729-73 28 82
cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter