Sök

Avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avlopptaxan du ska betala bestäms av hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har, de vattentjänster som finns och i vilken typ av fastighet du bor.

Taxan täcker kostnaden för produktion och distribution av dricksvattnet, bortledning av avloppsvatten och rening av avloppsvatten vid reningsverk.

Avgiften för taxan beslutas varje år av kommunfullmäktige.

Fast och rörlig avgift

Varje kund betalar en brukningsavgift som består av minst två fasta avgifter och en rörlig avgift. De fasta delarna består av en grundavgift, baserad på antal och storlek av vattenmätare och en bostadsenhetsavgift*-/bruttoareaenhets- eller ytavgift beroende på fastighetens användning.

Mellan avläsningarna av vattenmätaren sker en preliminär debitering av den rörliga avgiften.

* Med bostadsenhetsavgift avses; exempelvis i villa, radhus, flerfamiljshus, sommarhus etcetera. En normalvilla debiteras alltså en bostadsenhetsavgift medan exempelvis ett flerfamiljshus som består av flera bostadsenheter debiteras flera bostadsenhetssavgifter.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter