Sök

Dagvatten

Att ta hand om dagvatten, regn- och smältvatten, blir viktigare i takt med ökad byggnation och klimatförändringar. Kommunen ansvarar för planering av dagvattenlösningar och omhändertagande av dagvatten inom kommunalt verksamhetsområde. Du som fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten på din fastighet.

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Till exempel är det vatten från hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar. Fler hårdgjorda ytor i samhället påverkar vattnets naturliga kretslopp. I en tätbebyggd stad med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller direkt ut till närmsta vattendrag och ibland via avloppsledningar till avloppsreningsverket.

Vivab ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Varbergs kommun och sköter bland annat bortledning och rening av dagvatten inom fastställda verksamhetsområden för dagvatten.

Dagvattenanvisningar Pdf, 828.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägare ansvarar för sina ledningar

Du som fastighetsägare ansvarar för samtliga ledningar på din fastighet samt övriga vatten- och avloppsinstallationer, förutom vattenmätaren, fram till punkten där det allmänna ledningsnätet börjar.

På Vivabs webbplats finns information till dig som fastighetsägare:

Dagvatten (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Om du är fastighetsägare i områden där det inte finns kommunal hantering av dagvatten har du samma ansvar över dagvattnet som uppstår på sin fastighet. Den bästa tekniska lösningen är oftast eget omhändertagande av dagvatten inom sin fastighet till exempel genom en stenkista. Andra lösningar som avledning av dagvatten utanför fastighet kräver någon form av godkännande av bland annat markägare, dikningsföretag eller samfällighetsförening.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter