Sök

Vattenskyddsområden

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Vårt vatten ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre.

Om du bor eller är verksam i ett vattenskyddsområde behöver du vara extra aktsam, exempelvis när du tvättar bilen, gödslar gräsmattan och så vidare.

För varje vattenskyddsområde finns skyddsföreskrifter som talar om vad som är tillåtet och inte. Det kan handla om begränsningar i rätten att gödsla, plöja, hålla betesdjur och förvara och använda kemikalier och petroleumprodukter. Vissa saker måste du anmäla till kommunen eller söka tillstånd för. Andra saker får du inte göra alls. Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten når vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Vattenskyddsområden i Varberg

I Varbergs kommun finns det åtta vattenskyddsområden. De är:

  • Gunnarsjö
  • ​Karl Gustav
  • Kungsäter
  • Kungsäter Österäng
  • Ragnhildskälla
  • Skällinge
  • Sibbarp
  • Stora Neden - Mäsen

Skyddsföreskrifter

På Vivabs webbplats kan du ta del av föreskrifterna om vad som gäller i ett specifikt vattenskyddsområden. Där finns också information till dig som bor eller är verksam i ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområde (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Tvätt av motorfordon inom vattenskyddsområde

I de lokala föreskrifterna till skydd för människors hälsa och miljön regleras tvätt av motorfordon inom vattenskyddsområden.

Varbergs kommuns lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om hantering av växtnäringsämnen och kemiska produkter

Utöver vattentäktens föreskrifter finns det även annan lagstiftning som reglerar aktiviteter inom vattenskyddsområde och kan ställa krav på prövningsplikt. Det gäller till exempel spridning av kemiska bekämpningsmedel och hantering av brandfarliga vätskor (cistern). Blanketter för ansökan om hantering av bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller växtnäringsämnen hittar du i vår självservice.

Tillsyn och drift av vattenskyddsområden

I Varberg är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdena och dess föreskrifter, det vill säga kontrollerar att reglerna efterlevs.

Vivab är huvudman för samtliga kommunala vattentäkter och ansvarar bland annat för skötseln och driften av dem och skyltning av områdena.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter