Sök

Vattenskyddsområden

Syftet med vattenskyddsområden är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Vårt vatten ska behålla sin goda kvalitet och aldrig bli sämre.

För dig som är boende eller verksam i ett vattenskyddsområde innebär det att du behöver vara extra aktsam, exempelvis när du tvättar bilen, gödslar gräsmattan och så vidare.

Vattenskyddsområden i Varberg

I Varbergs kommun finns det nio vattenskyddsområden. De är:

  • ​Ragnhildskälla
  • Stora Neden - Mäsen
  • Skällinge
  • Karl Gustav
  • Kungsäter
  • Gunnarsjö
  • Kungsäter Österby
  • Sibbarp
  • Nedre Ätran

Till respektive vattenskyddsområde finns det föreskrifter som reglerar vissa åtgärder och verksamheter som kan skada vattentäktens kvalitet, till exempel markanvändning och användning av bekämpningsmedel. Åtgärder och verksamheter kan antingen vara förbjudna, anmälnings- eller tillståndspliktiga. Anmälan och tillstånd sökes hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

För att ta reda på vad som gäller i ett specifikt vattenskyddsområde kan du ta del av föreskrifterna på Vivabs webbplats om befintliga vattenskyddsområden.

Vivabs webbplats Öppnas i nytt fönster.

Utöver vattentäktens föreskrifter finns det även annan lagstiftning som reglerar aktiviteter inom vattenskyddsområde och kan ställa krav på prövningsplikt. Det gäller tex. spridning av kemiska bekämpningsmedel och hantering av brandfarliga vätskor (cistern). Blanketter för ansökan om hantering av bekämpningsmedel, petroleumprodukter eller växtnäringsämnen hittar du i vår självservice.

Varbergs självservicesida Länk till annan webbplats.

I de lokala föreskrifterna till skydd för människors hälsa och miljön regleras även tvätt av motorfordon inom vattenskyddsområden.

Varbergs kommuns lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och funderingar

I Varberg är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som är tillsynsmyndighet över vattenskyddsområdena och dess föreskrifter, det vill säga kontrollerar att reglerna efterlevs.

Vivab är huvudman för samtliga kommunala vattentäkter och ansvarar bland annat för skötseln och driften av dem och skyltning av områdena.

För allmän information om vattenskyddsområden och vad du ska tänka finns två publikationer:

Vill du veta mer om ett specifikt område och dess föreskrifter eller om du har andra funderingar är du välkommen att höra av dig till Vivabs kundservice. Har du frågor kring anmälan och tillstånd kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

ikon

Kontakta oss

Vivab:s kundservice

0757-27 40 00

vivab@vivab.info

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter