Sök

VA-planering i Varbergs kommun

Vatten och avloppsfrågor (VA-frågor) är en viktig del av samhällsplaneringsprocessen och i arbetet med vattenkvalitetfrågor för att nå god ekologisk och kemisk status för våra vatten. Det behövs en långsiktig planering för att hantera dessa frågor, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA.

Varbergs strategiska VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1, Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB). Vägledningen tydliggör VA-planeringens roll utifrån vattendirektivet och åtgärdsprogrammet för Västerhavet. Varbergs VA-plan omfattar dricks-, spill- och dagvatten både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänt VA.

VA-planen är slutprodukten i den VA-planeringsprocess där Varbergs kommun och VIVAB tillsammans lägger grunden för den framtida VA-försörjningen i Varbergs kommun.

På följande sidor kan du läsa mer om kommunens VA-planering.

Här kan du läsa mer om kommunens övergripande strategiska dokument i VA-frågor.

Här kan du läsa mer om VA-planen.


ikon

Kontakta oss

VA-planerare

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter