Sök

VA-planering i Varbergs kommun

Vatten och avloppsfrågor (VA-frågor) är en viktig del av samhällsplaneringen och i arbetet med vattenkvalitetfrågor för att nå god ekologisk och kemisk status för våra vatten. Det behövs en långsiktig planering för att hantera dessa frågor, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA.

Varbergs strategiska VA-planering baseras på de fem steg som rekommenderas i Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1. Vägledningen tydliggör VA-planeringens roll utifrån vattendirektivet och åtgärdsprogrammet för Västerhavet.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Varbergs VA-plan omfattar dricks-, spill- och dagvatten både inom och utanför verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp. VA-planen är slutprodukten i den planeringsprocess där Varbergs kommun och Vivab tillsammans lägger grunden för den framtida vatten- och avloppsförsörjningen i Varbergs kommun.

Strategiska dokument i VA-frågor

VA-planen

ikon

Kontakta oss

VA-planerare

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter