Att skapa trygghet i en förändring

Nya rutiner, smittspårning och tolkning av restriktioner har varit en utmaning för kommunens dagliga verksamhet arbetscentrum under året. Här är alltid kundernas trygghet i fokus.

På arbetscentrum erbjuds personer med funktionsnedsättningar daglig verksamhet, meningsfulla sysslor och möjlighet till personlig utveckling. Vissa av arbetscentrums kunder är även ute på den öppna arbetsmarknaden och har sysselsättning på företag runtom i kommunen. Nu har restriktionerna och det nya normala kastat om vardagen för både personal och kunder.

– När restriktionerna kom skulle de som bor i gruppbostad eller bostad med särskilt stöd stanna hemma, säger stödpedagogen Isabell Darenskiöld. Övriga kunder har varit välkomna under hela perioden, men vissa har varit oroliga för corona och har valt att inte komma.

– Många som bor i gruppbostad och inte har kunnat komma till sin dagliga verksamhet har mått väldigt dåligt av att vara hemma hela dagarna, tillägger Susanne Augustsson-Palágyi, som arbetar som controller. Vi har fått göra undantag i några få fall.

Trygghet i rutiner

Många nya rutiner har införts på arbetscentrum, för att kunder och personal ska undvika smitta. Fysisk distans, mindre grupper i fikarummen och mer städning till exempel.

– Många av våra kunder är väldigt rutinbundna, säger Isabell. De är vana vid att saker sker vid samma tid och på samma plats varje dag. Personalen har haft många samtal med kunderna om de nya rutinerna, för att de ska kunna känna sig trygga.

– En del av vår utmaning har varit att lägga balansen. Vilka rutiner kan vi jobba runt och vilka måste vi bryta? tillägger Susanne. Det gäller att skapa en trygghet, och rubba på rätt rutiner.

Svårigheter med att smittspåra

En utmaning under våren var att smittspåra när en person som var på plats i verksamheten blev sjuk i covid-19.

– Både personal och kunder var väldigt oroliga, och det var svårt att tolka alla restriktioner, säger Susanne. Vad gäller på en daglig verksamhet egentligen? Att smittspåra på en arbetsplats är helt annorlunda än att smittspåra på ett boende till exempel. Det var 70–80 personer som skulle provtas, så det var en stor smittspårning.

Ny arbetsmiljö

För många i personalen på arbetscentrum har arbetsmiljön sett annorlunda ut under pandemin. Nya arbetskonstellationer har skapats, då fler medarbetare behövts på till exempel kommunens gruppboenden.

– Många i personalen har inte haft tryggheten i sin vanliga arbetsgrupp med sina vanliga rutiner, säger Susanne.

Arbetsmiljön har gjort en rejäl omsvängning. Men detta oroliga år har också skapat ett fint samarbete mellan personalen på gruppboendena och daglig verksamhet. Många har fått nya kollegor och det har uppkommit nya lyckade personalkonstellationer.

– När vi har gjort förändringar har vi också sett nya fina sidor hos våra kunder, säger Susanne. De kommer vi att ta tillvara på. Vi har hittat nya vägar framåt.

Senast publicerad: