Två personer går mot kameran, på en parkering. Den ena har visir på sig och bär på en låda. Ovanpå lådan ligger ett litet brunt paket.

Kommunsköterskorna Lisbeth Wennerström och Gunnel Sjögren på väg ut på en vaccinationsrunda.

”De gör ett fantastiskt arbete”

Just nu pågår vaccinationerna mot covid-19, där våra kommunsköterskor gör ett viktigt arbete, både med vaccinationer och med att täcka upp för varandra i det löpande arbetet.

Det är fredagsmorgon och det råder en vänskaplig stämning kring de runda borden. Vaccinationsteamet är i full gång med att planera dagens rutter och ringer runt till patienter för att erbjuda dem vaccination. Den här dagen vaccineras äldre som har hemsjukvård och upplevelsen är att samtalen oftast är efterlängtade.

– Åh vad vi har väntat brukar de säga när vi ringer. De är så glada och tacksamma att vi kommer, säger kommunsköterskan Ann-Marie Ottedal.

Mycket planering

De vaccindoser som ska ges under förmiddagen har precis förberetts i sprutor och ligger förpackade, redo för avfärd. En av utmaningarna är att vaccinet måste ges inom sex timmar från att det har förberetts, annars blir det förstört.

– Vart åker vi idag tror du? säger kommunsköterskan Lisbeth Wennerström till sin kollega medan de bläddrar bland några plastmappar.

Idag är det Veddigetrakten som är i fokus och bakom varie vaccinationsrunda finns en mängd förberedelser.

– Jag tror inte alla förstår hur mycket förarbete det är. På nyheterna låter det som om det bara är att ta en spruta men det är hälsodeklarationer och statistik, och en del patienter vet inte riktigt vad de har för mediciner och då ska det kollas i olika system och journaler, säger hon.

Dedikerat team

Vaccinationsteamet, som består av cirka 10-14 sköterskor, utgår från en rymlig lokal på Östergården.

– Vi valde att ha ett team som jobbar dedikerat med detta eftersom vi insåg att det krävs både en särskild administrering och hantering av själva vaccinet. Det sårbara är att vi inte har några vikarier så det är ett högt tryck. Arbetet innebär en hög belastning för våra kommunsköterskor, både här och i den ordinarie verksamheten men alla gör ett fantastiskt jobb, säger Marika Andersson, enhetschef för hemsjukvården.

Unikt samarbete

Den vaccinering som görs inom de kommunala verksamheterna är en stor logistisk apparat men det är också ett unikt samarbete. Utöver kommunsköterskor deltar även pensionerade kommunsköterskor och skolsköterskor i arbetet.

– Samarbetet fungerar jättebra och det känns att vi är med om något historiskt. Själva pandemin är ju något negativt men att arbeta med att försöka få stopp på pandemin är något fantastiskt att få vara del av, menar Marika Andersson.

Bodil Andersson Semborn är en av de pensionerade kommunsköterskor som återgått i tjänst och numera hjälper till i arbetet.

– Jag har jobbat med det här i 40 år och jag har aldrig varit med om något liknande. Det är lite spännande också, säger hon.

Flera av sköterskorna i rummet stämmer in - det är en speciell situation som inte kan jämföras med något annat.

Två personer i en bil. Den ena har ett litet brunt paket i knät.

”När vi åker runt har vi det i knäet som ett litet skötebarn", säger Lisbeth Wennerström och sätter sig i passagerarsätet.

Redo för rundan

Ett av teamen är redo för sin vaccinationsrunda och börjar gå mot en av bilarna utanför. Innan de beger sig iväg behöver rutorna skrapas fria från nattens frost. De åker alltid parvis när de gör sina besök. Visiren är på, mobilen är med – det händer att fler behöver kontaktas längs vägen om någon vårdtagare inte är hemma – och inte minst lådan med vaccindoser som en av sköterskorna alltid bär eftersom det ska hanteras varsamt.

– När vi åker runt har vi det i knäet som ett litet skötebarn, säger Lisbeth Wennerström och sätter sig i passagerarsätet.

Nu har hon och kollegan Gunnel Sjögren några timmar på sig att vaccinera alla doserna innan de återvänder för att förbereda eftermiddagens vaccinering.

Senast publicerad: