Ett gott gäng som hjälps åt - arbetet på kommunens korttidsboende för covid-19-patienter

På korttidsboendet som tillfälligt har gjorts om till boende för covid-19-patienter är personal och patienter numera vana vid de nya hygienrutinerna; skyddskläder och olika zoner.

- Vi är ett gott gäng som hjälps åt och stöttar varandra, säger Johanna Gustavsson, undersköterska, som har arbetat på boendet sedan uppstarten 20 april.

Johanna har jobbat i bemanningspoolen sedan 2011 och här berättar hon om sitt arbete och hur det var att komma till ett boende för corona-patienter.

– Det är ett väldigt roligt och omväxlande jobb och även om jag har arbetat i bemanningspoolen i många år, kommer jag fortfarande till nya ställen och ställs inför nya utmaningar.

Johanna minns sitt första arbetspass på boendet mycket väl och ger en reflekterande bild av sin egen upplevelse av hur det är att arbeta i skyddskläder

– Jag blev bokad en onsdag i april, precis i början när man gjort om boendet till ett boende för corona-patienter. Jag åkte dit och visste egentligen inte vad jag hade framför mig. Väl där möttes jag av personal och chefer som berättade att den första patienten hade kommit. Först blev jag lite nervös. Men den känslan ändrades kort därefter då jag snabbt märkte av chefernas engagemang i att vilja visa mig de nya rutinerna med skyddskläder, bilder med instruktioner för i vilken ordning man skulle ta på sig dem med mera.

Under första patientbesöket gick Johanna in tillsammans med en kollega. Det är okej att gå in själv men på grund av skyddskläderna underlättar det att vara två.

Det var en mycket speciell känsla att stå där med mask, handskar, visir och förkläde. Jag tänkte dels på att jag hade lite svårt att andas, dels på det här med smitta. Men patienten var lugn och efteråt tänkte jag att det här ska jag nog fixa, jag är ju skyddad med mina kläder.

Nytt tankesätt med rena och smutsiga zoner

Johanna upplever att de nya vardagsarbetena med rena och smutsiga zoner har medfört ett nytt sätt att tänka för personalen.

–Man har blivit mer medveten kring basala hygienrutiner. Vi tänker hela tiden på hur vi kan göra något så hygieniskt som möjligt.

Köket och kontoret är rena zoner, här får inga patienter eller personal med skyddskläder vara.

–Det gäller att tänka till och veta vad du behöver ha med dig in till patienten (mat, blöjor, dricka med mera) eftersom du måste ha dina skyddskläder på dig. Annars måste du gå tillbaka, ta av dig skyddskläderna, hämta det du behöver och ta på dig skyddskläderna igen. Eftersom inget får lämna rummet och tas till köket, använder vi enbart engångstallrikar, bestick och muggar som vi kan slänga direkt efter. Ytterligare måste vi lämna våra telefoner som vi signerar medicin med utanför.

Till de smutsiga zonerna hör korridoren, platsen där personalen byter om, inne hos patienten samt en viss del utomhus.

–När vi tar emot nya patienter så kan vi inte ta dem den vanliga vägen, vi måste gå ut i skyddskläder till den smutsiga zonen utomhus och möta upp taxin och sedan ta in dem via den smutsiga zonen till deras rum. Om patienten vill ringa sina anhöriga har vi inköpta ”smutsiga” telefoner i korridoren som de får använda. För försiktighet får vi i personalen inte sätta telefonen till örat och efter användning så ska telefonen spritas.

Kreativa lösningar möjliggör kära återseenden

Personalen på boendet har hittat flera lösningar på att möjliggöra möten mellan patient och anhörig. Johanna berättar att man haft anhöriga som stått utanför fönstret och pratat med patienten genom de ”smutsiga” telefonerna och de har även använt sig av en stor skärmvägg i genomskinlig plast som patienten och den anhörige får ha mellan sig.

–Vi hade ett fint möte med ett par som inte hade träffats på väldigt länge, där frun kom och hälsade på. Vi fick köra ut honom och öppna en dörr och så stod hon på avstånd ute. Det blev väldigt känslosamt, frun började gråta och jag blev också väldigt berörd.

Johanna berättar att patienterna är mycket ensamma, de är i sina rum och får inte gå någonstans. Personalen vill visa att de finns för dem och försöker vara inne hos dem (på avstånd) så ofta som möjligt.

Jag som undersköterska är så van att vara nära mina patienter och att man inte kan vara det nu känns konstigt och ibland också jobbigt. Patienterna har ändå stort överseende med att man kommer in med jättemycket skyddskläder. De är väldigt tåliga på så vis. Och vi har fått positiv respons av de anhöriga, att vi gör ett bra jobb.

Engagerad och delaktig personalstyrka

Att göra om Samuels väg från korttidsboende för barn till tillfällig korttidsplats för corona-patienter har i sig varit en stor utmaning.

–Allting var ju upp och ner i början. Vi har fått beställa in massor av grejer. Hela personalgruppen och cheferna har tillsammans hjälpts åt med detta, alla är väldigt delaktiga och engagerade. Och cheferna lägger ner ett sådant otroligt arbete. De är där och stöttar upp hela tiden, ger all information vi behöver inför att en ny patient ska komma och de är bra på att ge oss personal beröm. Jag trivs mycket bra med att vara här. Vi är ett gott gäng med positiva vibbar och det har blivit väldigt bra, avslutar Johanna.

Fakta om boendet

Varbergs kommun har ett korttidsboende för covid-19-patienter. Hit kommer framförallt de som är bekräftat smittade med covid-19 och kommer till äldreomsorgen från sjukhuset, finns på vår ordinarie korttidsverksamhet eller har hemtjänst men behöver stort utökat vårdbehov. Flytt hit görs givetvis alltid efter samtycke.

Boendet har en omklädningsstation/skyddsstation för att ha ett säkert arbete med skyddsutrustning och skyddsarbetet inför och efter arbete med smittan covid-19. Basala hygienrutiner är grunden i att förhindra smittspridning och den utrustning som används är engångshandskar, handsprit och ytdesinfektion för rengöring.

Skyddsutrustning som finns på korttidsboendet är det som rekommenderas av smittskydd Halland: munskydd, skyddsglasögon, visir och förkläden. Kommunens skyddsteam och hygiensköterska har varit på plats för utbildning, vägledning och stöttning i arbetet. Det finns också en egen ingång för patienterna som kommer dit.

Adressen finns inte tillgänglig för allmänheten utifrån sekretessen som skyddar patienternas integritet. Detta regleras i svensk lagstiftning. Privata hälso- och sjukvårdsuppgifter får inte lämnas ut till allmänhet, media eller på sociala medier.

Senast publicerad: