Videoteamets medlemmar: Marcus Friman, Angelina Sahlgren Söder, Peter Lönqvist och Albin Glasell.

Filmteamet kavlade upp ärmarna när mycket annat sattes på paus

Fyra medarbetare från olika enheter gick ihop i ett samarbete som blev Videoteamet. Ett samarbete där kreativitet, lekfullhet och hårt arbete har varit kärnan, och film och samhörighet har blivit resultatet.

Det hela började, som det mesta denna vår, med att corona smög sig på och förändrade vår vardag. Mötesplatser stängdes, social distansering rådde och samhället gick in i någon slags halvpermanent oro. Verksamheter behövde ställa om, och snabbt skulle det gå. Då fick Peter Lönqvist, koordinator på Aktiv Senior, en idé.

– Får jag starta ett videoteam? löd frågan.

Och visst fick han det. Tillsammans med filmläraren Albin Glasell, producenten Angelina Sahlgren Söder, och koordinatorn Marcus Friman, startades Videoteamet för att hjälpa verksamheter att ställa om till digitala lösningar.

Redan från uppstarten i mars var trycket högt på teamet och det märktes tidigt att behovet av digitalisering av många verksamheter var stor. Film blev en stor del av arbetet för gruppen. För att nämna ett par av projekten: avslutningskonsert för en barngrupp och nationaldagsfirandet.

De fyra kollegorna beskriver att de kompletterar varandra väldigt bra. De har alla liknande bakgrund inom frilans och är vana att kavla upp ärmarna och arbeta hårt under tidspress.

– Vi har alla samma tankesätt, det är nog därför det blev en så bra match, säger Angelina. Vi fördelade rollerna tydligt och hade en bra struktur.

– Kommunikationen fungerade bra, och vi jobbade hela tiden mot ett gemensamt mål, tillägger Marcus.

Samhörighet både internt och externt

– Mitt i alla besked från myndigheter och all oro kändes det skönt att fortfarande kunna jobba framåt, säger Peter. Vi kunde visa medborgarna att arbetet inte stannat upp på grund av corona.

Även den rörliga bilden teamet jobbade med gjorde skillnad, och gav ett annat budskap än vad exempelvis ett skriftligt inlägg på en digital plattform hade gjort.

– När man syns som individer och representanter för kommunen, som vi gjorde, blir det annorlunda, säger Angelina. Den rörliga bilden blir levande, och det blir en mer mänsklig avsändare.

Gruppen är överens om att arbetet med Videoteamet skapade en samhörighet, både internt och externt. Känslan är att medborgarna uppskattade att teamet initierade omställningen till digitala verksamheter, istället för att aktiviteter ställdes in. Det visade att kommunen jobbade på trots att det ibland kändes som att mycket annat sattes på paus.

– Vi stod ju alla inför samma utmaning, och detta blev något att samlas runt, säger Angelina.

Vann pris för Årets kreativa medarbetare

Genom arbetet med Videoteamet vann de fyra kollegorna Varbergs kommuns medarbetarpris för Årets kreativa medarbetare. De säger att deras kreativa arbete ligger dem varmt om hjärtat, och att de behållit lekfullheten trots hårt arbete och många bollar i luften.

Produktionerna fick gå fort och många beslut fick fattas på stående fot när alla tänkbara målgrupper skulle få ta del av olika aktiviteter och evenemang. Och då är det nog just lekfullheten och kreativiteten blandad med en stark målmedvetenhet som hjälpt teamet framåt.

– Vi har alla stort behov av lekfullhet, säger Angelina. Det är det som gör att vi kan skapa kreativitet på ett proffsigt sätt.
Även Peter håller med om att den inställningen har hjälp till i arbetet.

– Det har varit så skönt att kunna flamsa och tramsa lite mitt i all oro.

Digitaliseringen fortsätter

Sedan i juni i år jobbar Videoteamet inte längre tillsammans, utan har återgått helt till sina respektive verksamheter. Nationaldagsfilmen blev deras sista projekt. Trycket på teamet var högt under hela perioden de arbetade tillsammans och digitaliseringsbehovet fortsätter vara stort i hela kommunen. Videoteamets arbete blev som en katalysator för många andra verksamheter, som nu vill arbeta mer och mer i digital riktning.

– Arbetet fortsätter även om vi inte är tillsammans längre, säger Albin.

Senast publicerad: