Förändringar pronto för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Ny lagstiftning och nya restriktioner förändrade arbetet från en dag till en annan. Här berättar miljö- och hälsoskyddsinspektör Viktor Brandt om hur han och hans kollegor snabbt fick ställa om.

Självfallet är det en stor utmaning när en ny lagstiftning kommer på plats så snabbt som det gjorde. Den ska tolkas och omvandlas till praktiskt tillsyns- och rådgivande arbete, i detta fall pronto!

Och med handen på hjärtat så var väl inte de första föreskrifterna som utkom från Folkhälsomyndigheten helt solklara, varken för oss eller de verksamheter som berördes av dem.

Jag menar, försök definiera ordet trängsel och vips så sitter man i någon sorts filosofisk diskussion utifrån subjektiva perspektiv. Så visst, det har lagts ner många mantimmar från vår förvaltning detta år och detsamma gäller för alla krögare i stan.

I och med att ansvaret gällande trängseltillsyn på serveringsställen föll på oss här på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick vi snabbt göra förändringar i våra tillsynsplaner. Det har med andra ord inneburit att vi har behövt skala av tid från andra tillsynsprojekt som varit planerade att utföras.

Omställningen av arbetsuppgifter skedde dock ganska smidigt då alla kollegor som blivit tilldelade tillsynsuppdraget visade stort engagemang och flexibilitet.

Vi har försökt att arbeta utifrån flera olika kanaler och metoder för att bäst nå ut till krögarna i Varberg. Informativa och skarpa inspektioner har utförts, informationsblad om förändringar i lagstiftning eller behjälpliga skyltar har skickats, och vår chef har deltagit i möten med krögarföreningen samt deltagit i pressmeddelanden tillsammans med kommunledningen.

Genomgående har dock vår upplevelse varit att krögarna i stan har varit alerta, vidtagit åtgärder och varit uppmärksamma på de lagändringar som skett fram till nu. Vid majoriteten av våra inspektioner har vi blivit väl bemötta.

I och med svårheten att ibland tolka den gällande lagstiftning så upplever jag att ödmjukhet och öppenhet kring den svårigheten har gjort att samarbetet, oss och verksamheterna emellan, fungerat bra.

Kort och gott har vi kanske alla varit lite förvirrade ibland, men genom det erkännandet har vi tillsammans hittat lösningar och finurliga kompromisser för att överbrygga utmaningen.

Jag hoppas att Varbergs krögare och alla andra verksamhetsutövare som haft oss på besök under dessa tider är lika nöjda med oss som vi är med dem. Ett stort tack till er för ett bra arbete. Samtidigt vill jag tacka mina kollegor på förvaltningen som alla prioriterat om och ställt upp på denna något tidskrävande och lite kluriga tillsyn.

Och till sist vill jag slänga iväg ett stort tack till kommunikationsavdelningen som trots sin egen tunga arbetsbelastning under denna period utan att tveka har bistått oss med att ta fram informationsblad och andra uppgifter.

Senast publicerad: