Hemmaarbete, sammanhållning och IT-stöd

Under året har många av kommunens medarbetare arbetat på distans. På internservice har IT-stöd till hemmajobbare därför behövts mer än vanligt. Så här har några av kollegorna på IT-avdelningen upplevt hemmaarbete, sammanhållning och ökat IT-stöd.

Hur har det märkts av att medarbetare, som jobbat mycket hemma, har behövt mer stöd i IT-frågor?

– På internservice har vi helt klart haft mer att göra då många arbetar hemifrån, många har fått komma in på besök för att få tekniken att fungera. Det har också varit en hel del samtal, men jag tycker dock att de flesta har klarat det väldigt bra.
Eleonor Hultin, IT-tekniker

– Jag tror att det ökade en del i början av året i samband med att de första restriktionerna infördes och då var det många som ville arbeta hemifrån. De behövde hjälp med att få rätt behörigheter, program och inställningar för att detta skulle fungera. Det har dock ebbat av med tiden och är nog idag på ungefär samma nivåer som innan corona, då de flesta som vill arbeta hemifrån idag har den möjligheten sedan tidigare i år.
Martin Ekeroth, IT-tekniker

Har du jobbat hemifrån? Hur har det påverkat arbetet?

– Personligen tycker jag inte att det har förändrats så mycket, då vi i stor utsträckning har samma möjligheter hemifrån som på kontoret. Det som har begränsats är hur vi tar emot och hanterar besök då vi är färre på plats, vilket kan leda till längre väntetider.
Martin Ekeroth, IT-tekniker

– Jag har inte jobbat något hemifrån, då mitt jobb oftast innebär att jag behöver vara på plats för att lösa de ärenden som hamnar på mig. En stor ändring i mitt arbete är att det är svårare att få kontakt med de som jag ska ut till för att lösa deras ärenden, då de oftast inte längre är på plats. Nu har reglerna ändrats igen och vi ska undvika att åka ut om det inte behövs. Vi ska även försöka få dem som är på plats att ordna så att det inte är för trånga ytor när vi väl kommer dit…
Daniel Ståhl, IT-tekniker

Hur har det påverkat sammanhållningen i er arbetsgrupp när många jobbar hemma?

– I vår lilla grupp ’internservice’ har vi en bra sammanhållning då de flesta har varit på plats, det är mer övriga på IT-avdelningen som arbetat på distans. För mig som ny har det varit speciellt då jag inte träffat alla på IT -avdelningen mer än via digitala möten.
Eleonor Hultin, IT-tekniker

– Ytterst tråkigt att många jobbar hemma, dock har ’klient-gruppen’ på IT-avdelningen varit på plats för det mesta. Vi har levt rövare som vanligt och haft väldigt bra sammanhållning.
Daniel Ståhl, IT-tekniker

Senast publicerad: