Kommunens vaccinsamordnare:
-Jag har aldrig varit med om en sådan total uppslutning

Den 10 december blev kultur-och fritidschefen Katarina Sundberg kommunens vaccinsamordnare. Hon tvekade inte att axla rollen.
- Just nu går vaccineringen före allt annat. Så viktigt är det, säger hon.
I Varberg har nu alla som bor på särskilda boenden fått sin andra dos.

Katarina Sundberg i ett av dagens digitala möten.

En minutiös detaljplanering kombinerat med total flexibilitet. Så kan man beskriva ekvationen Katarina Sundberg och hennes vaccinteam har att lösa. Bakom varje spruta med vaccin som når en överarm finns en samordningsprocess utöver det vanliga: en kedja som slutar med att en sjuksköterska med rätt kompetens tar på sig den rätt packade ryggsäcken och åker till rätt plats.

Samtidigt kan en presskonferens från Folkhälsomyndigheten ändra förutsättningarna från en minut till en annan.
-Någon sa att vi bygger vägen samtidigt som vi går på den. Men snarare så springer vi och lägger rälsen medan tåget rusar bakom oss, konstaterar Katarina Sundberg.

Två doser till alla på särskilda boenden

Trots arbetsbördan och komplexiteten i uppgiften är hon förtröstansfull.
-Vaccinationerna går utomordentligt bra. Denna vecka har alla som bor på särskilda boenden fått båda doserna. Nu håller vi på med personer som har hemsjukvård.
Kommunen ansvarar också för ett stort antal medarbetarvaccinationer. På Kommunhälsan vaccineras både kommunens egna medarbetare och de som arbetar hos privata vårdgivare (till exempel inom hemtjänsten).

Tvekade inte

Att bli vaccinsamordnare var inget som låg i framtidsplanen när Katarina blev kommunens kultur- och fritidschef sommaren 2018. Men hon tvekade inte att säga ja. Samhällsengagemang är något självklart för henne och hon har, som hon själv säger, ”många yrkesliv bakom mig” som hjälper henne i rollen.
En titt på hennes cv bekräftar bilden. Katarina har arbetat som politisk sekreterare, personal- och IT-chef, ombudsman på Unionen, montageledare på byggföretag, ekonom, avdelningschef på IF Metall - med mera!

Bild på vaccinteamet under teamsmöte februari -21

Vaccinteam på Teams!

"Detta går över allt annat"

Katarina är dock tydlig med att hon inte är ensam i uppgiften:
-Det här är ingen enmansshow, tvärtom. Jag har ett team omkring mig från kommunens förvaltningar och bolag som har varit enastående. När vi började den 10 december gick vi från 0 till 100 och den 12 januari gavs den första sprutan på ett äldreboende.
-Jag har nog aldrig varit med om en sådan total uppslutning. Medarbetare i samordnargruppen strök till exempel sina julsemestrar och jobbade i mellandagarna. Den gemensamma inställningen är att detta går över allt annat. För att inte tala om våra sjuksköterskor som arbetar i frontlinjen - de är de riktiga hjältarna.

Frustration och rädsla

I sin roll möter Katarina Sundberg också frustration, till exempel när det kommer rapporter om uteblivna vaccindoser.
-Det är helt förståeligt, säger hon.
-Människor är rädda, de har väntat länge och levt under en mental press, speciellt de i riskgrupp.
Vad som är viktigt att förstå är att ingen – vare sig på kommunal, regional eller nationell nivå – har gjort något sådant här tidigare och att alla gör så gott de kan. Alla vill samma sak: att alla som önskar ska bli vaccinerade.

Alltid reservlistor till hands

I Varbergs kommun följer man strikt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. När vaccineringarna görs finns alltid reservlistor framtagna - ifall en kund/brukare inte kan ta vaccinet så ska platsen snabbt kunna fyllas av någon annan från rätt grupp.
- Om situationen skulle uppkomma att hela reservlistan är genomgången utan att man fått tag på en kandidat, då kan sprutan ges till någon annan, för inget vaccin ska slängas, säger Katarina.

Vaccintillgången styr takten

Det är vaccintillgången som styr takten på vaccineringarna, och nu i vecka sex är läget i kommunen följande: 537 kunder/patienter har fått sin andra dos och 490 ytterligare har fått sin första dos. Alla boende på särskilda boenden som önskade vaccin och inte var sjuka har fått sina två doser helt enligt plan. Av medarbetare har 252 personer fått båda doserna och ytterligare 377 har fått sin första.
Enligt statistik från regionerna tidigare i veckan ligger Halland bland de två bästa både när det gäller andel vaccinerade på SÄBO och andel vaccinerade 65+ med hemtjänst.

Så vad ska Katarina Sundberg göra när den sista kommunala kunden/brukaren som önskar har blivit vaccinerad?
- Då ser jag fram emot mer tid och ork för fotografering igen!

Den samordnande länken

Som vaccinsamordnare är Katarina Sundberg länken mellan regionen och kommunen. Det är hon som ansvarar för kommunens vaccineringar, och hennes mandat kommer direkt från kommundirektören.
Kommunernas ansvar är som allra störst i fas 1.
I Varberg kommer kommunen att vaccinera nästan 4 000 personer. Resten av vaccinationerna utförs i regionens regi, bland annat genom vårdcentralerna.

Här kan du läsa mer:
www.varberg.se/corona

Senast publicerad: