Måste vara flexibel

Under pandemin har kommunens skolsköterskor bidragit i det viktiga vaccinationsarbetet. En av dem är skolsköterskan Eva Andersson som både har varit ny på jobbet och har hjälpt till att vaccinera kommunens vårdpersonal.

Tidigt i våras började skolsköterskan Eva Andersson en ny tjänst på Peder Skrivares skola. Utöver jobbet som skolsköterska har hon deltagit i kommunens vaccinationsarbete och även stöttat sin tidigare arbetsplats inom kommunen.

– Det har varit lite spretigt men man måste vara flexibel, säger hon.

Liksom de flesta av kommunens 20-tal skolsköterskor har Eva hjälpt till med arbetet kring pandemin. Förra året arbetade hon en period i full skyddsutrustning med covid-testning – den här våren har hon varit på Kommunhälsan två dagar i veckan och vaccinerat vårdpersonal. Hon menar att det kändes ganska självklart.

– Med tanke på vår utbildning och vana var det ganska givet att vi skulle få den här uppgiften. Det tycker jag inte är konstigt i en rådande pandemi. Det är svårt att organisera en sådan här sak och det går alltid att fråga sig om det rätt att plocka medarbetare från en verksamhet till en annan, men hur ska man annars göra? Jag lägger inte så mycket värdering i det men det är klart att det får konsekvenser, säger Eva som varit sjuksköterska i drygt 30 år, varav skolsköterska i tolv år.

Glad kvinna i dörröppningen till ett vårdrum.

Kommunens skolsköterskor har haft fullt upp under pandemin. Eva Andersson på PS har, förutom sina ordinarie arbetsuppgifter, hjälpt till med att både covid-testa och vaccinera kommunens vårdpersonal.

Samarbete

Som skolsköterska är Eva van vid att hela tiden planera och driva sitt arbete. I ljuset av det ser hon fördelar med att ha deltagit i vaccinationsarbetet.

– På ett vis har det faktiskt varit lite skönt att vissa dagar bara koncentrera sig på att vaccinera, men visst kan man bli trött eftersom det blir många intryck när man vaccinerar 80 till 90 personer på en dag, säger Eva som tycker att just mötet och att hjälpa andra människor är det fina med jobbet.
Hon menar att en av utmaningarna under vaccineringen har varit att hantera de nya besked som kommit kring exempelvis bokningssystemet.

– Men det har också varit väldigt roligt att samarbeta över gränser och hjälpa varandra. Jag har ju exempelvis aldrig jobbat på Kommunhälsan innan.

Många tacksamma

Eva upplever att attityden bland dem som har erbjudits vaccin har varierat, somliga har varit tveksamma när nya rekommendationer kommit, medan andra har sett vaccinationen som en högtidsdag och många har varit oerhört tacksamma. Eva som var med även under svininfluensans framfart, menar att den största skillnaden är att vaccinationen då gällde alla elever.

– Då var det väldigt intensivt under en kort period, den här vaccineringen har varit mer utdragen. Under svininfluensan upplevde jag också att det var hetsigare med en del föräldrar som tyckte att ”mina barn ska ha först”.

Annorlunda vår

För Eva, liksom för många andra, har det varit en annorlunda period. En fördel har varit att hennes elever, som går på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen, har varit på plats i skolan hela tiden. Vissa skolsköterskor har fått hantera alla möten digitalt.

– Tillgången till vissa av oss skolsköterskor har ju varit lite mer begränsad. Just det här viktiga att bara kunna komma och prata, att dörren står öppen. Pedagoger är jätteduktiga på att snappa upp saker men nu har ju de också träffat eleverna på distans.

Hoppfull höst

Nu hoppas Eva på att få starta ett helt vanligt läsår till hösten.

– Jag har sett på den här våren som en slags inskolning och att jobbet börjar ”på riktigt” till hösten. Jag har kollegor som jag inte ens har träffat ännu.

Har du lärt dig något?

– Ja, det är klart att vi har gjort men en del lärdomar kan vara ganska dyrköpta. Det är klart att man blir flexibel, får tänka nytt och ställa om – det har väl alla fått göra inte minst pedagogerna – och vi har blivit mer digitala.

Senast publicerad: