Oväntade utmaningar i kommunikationen till allmänheten

På kultur- och fritidsförvaltningen har anpassningarna varit många under det gångna året. Kommunikatören Emelie Birgersson har därför haft en del att göra. Här delar hon med sig av ett coronaminne.

Människor tänkte väldigt olika om pandemin i början. Vissa avfärdade det som hysteri och skrattade eller ironiserade kring andra människors oro och de första råden.

Andra var livrädda redan från start och väldigt upprörda över att inte myndigheterna ”tog coronan på allvar”. Det var en utmaning att göra tydlig kommunikation till allmänheten när bilden av vad som höll på att hända skilde sig åt så markant.

Känslosamt kring Simstadion

Jag minns speciellt när vi skulle öppna utomhusbadet Simstadion för säsongen i maj. Vi hade preppat ordentligt med frågor och svar om hur vi tog ansvar för att minimera risken för smittspridning på anläggningen. Till vår förvåning kom de negativa reaktionerna nästan enbart att handla om att det var för dåliga öppettider och att man inte litade på att andra badande skulle tvätta sig ordentligt hemma innan bad.

Senast publicerad: