Personalen på Vipvägen slår en skyddande ring kring sina boende

Hur förklarar man för en person som saknar talat språk varför en familjemedlem inte kan komma på besök? Personalen på Vipvägens gruppboende vet. Varje dag gör de allt de kan för att de boende - ”våra grabbar”- ska ha en så normal tillvaro som bara är möjligt, trots onormala tider.

När vi besöker Vipvägen har kommunens dagliga verksamhet precis stängt för deltagare från gruppboenden. Detta för att minska risken för spridning av coronaviruset. Så istället för att människor från olika boenden samlas i gemensamma lokaler, utför man delar av dagsysselsättningen på egna boendet istället.
– En klok lösning, men just här hos oss blev det inte bra, konstaterar enhetschef Johan Svensson.

På Vipvägen bor sex personer med autismstörningsproblematik som alla har högt stödbehov. Rutiner och kontinuitet är A och O. De flesta människor tycker om att veta vad som ska hända, men för den här gruppen är förutsägbarhet en grundbult för att livet ska fungera.
Så när dagen plötsligt inleddes med att man inte åkte iväg till sin dagliga verksamhet som man annars alltid brukar göra blev det, som Johan säger, inte bra.

Specialdesignad lösning

Men! På en och samma dag ordnade ledning och personal tillsammans fram en ny, specialdesignad lösning. Så från och med nu kommer de sex boende på Vipvägen åka till sin vanliga lokal i Väröbacka och ha sin dagliga verksamhet – precis som vanligt. Skillnaden är att de nu kommer vara ensamma i lokalen, så att alla krav på säkerhet är uppfyllda.

– I vanliga fall gör vi också mycket utflykter och aktiviteter: vi åker och äter pizza eller åker till flygfältet på Getterön - våra grabbar älskar flygfältets fik! Men det är sak vi har fått dra in just nu. Skogen har vi kvar, och där är vi mycket, berättar stödassistent Madeleine Svahn.

Bild från sinnesrummet på Vipvägens boende

Nora Rharnati och Christel Brunnebo i boendets fina sinnesrum.

Bildstöd

Personalens omtanke om och respekt för sina omsorgstagare lyser igenom när de pratar om sitt arbete. Det finns gott om pedagogiska utmaningar i deras vardag. Hur förklarar man till exempel för någon som inte har ett talat språk, eller begränsad kognitiv förmåga, varför anhöriga inte kan komma på besök?
-Svaret är att vi får anpassa oss till varje persons enskilda förmåga och använda olika kommunikativa metoder: allt från tal till tecken och bildstöd, berättar stödpedagog Nora Rharnati.

En-till-en

I dessa tider står personalen bildligt talat som skyddande ring runt sina boende.
– Vi har ett en-till-en-system, vilket betyder att alla som arbetar här endast har hand om en person, berättar stödassistent Christel Brunnsbo.
– Som läget är nu byter vi aldrig för att inte utsätta våra boende för några onödiga risker.

Nu ringer det i telefonen. Det är Östergården som undrar om man har några extra skyddsförkläden på Vipvägen.
– Jajamensan, det har vi, säger Johan.
Det råder brist på skyddsutrustning och för att kartlägga behovet gjordes nyligen en inventering i kommunen. På Vipvägen fanns ett mindre överskott och nu delar man med sig till olika ställen i verksamheten. Johan tar med sig dem när han åker tillbaka in till Varberg.
– Alla hjälps åt så mycket de kan. Mitt i allt som händer är det ändå väldigt fint att se.

Senast publicerad: