Rutiner kastas om för städning och lunchservering

Från serveringsbestick och tagytor till fulla papperskorgar och hygienmaterial. Coronapandemin har kastat om både lunchservering och städrutiner i kommunen. Verksamhetsutvecklare Sophia Ånhed berättar mer.

Berätta lite mer om din roll och dina ansvarsområden.

Serviceförvaltningen har ansvar för kost- och städverksamheten med cirka 90 enheter fördelade över hela kommunen. Vi gör ungefär 11 000 luncher per dag och städar omkring 210 000 kvadratmeter. Mina främsta arbetsuppgifter har med våra kök och matsalar att göra, utrustning samt livsmedel.

Vilka typer av förändringar har er verksamhet tvingats genomgå på grund av corona?

När de första direktiven kom där i början på mars så visste man inte riktigt hur corona smittades. Kunde elever ta maten själva i serveringen, eller var det en smittorisk om alla tog i samma serveringsbestick? Smittades de via maten? Så för måltidssidan var det till en början en del förändringar i form av portionering till alla elever, minskat utbud och inget att kallt serverades. Men med ökad kunskap om smittspridningen kunde serveringen av mat återgå till det normala ganska snabbt. Utmaningen som kvarstår är att möjliggöra flöden och utrymmen mellan de som tar mat, sitter och äter och sedan lämnar disken. Att skapa en så säker miljö som möjligt.

Belastningen på våra lokalvårdare har ökat väldigt mycket och den förändringen kvarstår. För att minska smittspridning kom rekommendationer om att alla tagytor (ytor som vidrörs, till exempel dörrhandtag) skulle rengöras varje dag. Och eleverna började helt plötsligt tvätta händerna! Det innebar att vi gjorde en omprioritering av lokalvården för att kunna hantera den ökade belastningen för vår personal som tagytorna innebar. Dessutom fick vi en ökad konsumtion av både tvål och papper samt fulla papperskorgar att tömma oftare. Så en utmaning har absolut varit att anpassa vår leverans efter direktiv som kommit med kort varsel.

Vad har dessa förändringar ställt för typ av krav på medarbetarna?

Vi var tvungna att säkerställa att alla våra 300 medarbetare likväl som våra underleverantörers personal växlade om från ena dagen till den andra, och utförde en enhetlig service efter råden som gick ut just då. Samtidigt behövde vi se till att vi hade personal och resurser till att utföra våra tjänster. Inom lokalvården hade vi, och har till viss del fortfarande, svårt att få tag på hygienmaterial och skyddsutrustning.

Då vi även sköter lokalvården på några särskilda boenden så har vikten av basala hygienrutiner blivit än mer tydlig för vår verksamhet. En eloge till skyddsteamet som kom och utbildade oss i detta och delade med sig av både material och kunskap för att vi på ett mer säkert sätt ska kunna utföra våra arbetsuppgifter! Fint att vi kan samarbeta över gränserna i de här situationerna för att lösa allt på bästa sätt.

Hela detta år har kantats av corona, vilket har lett till att mycket utveckling har fått stå tillbaka. Vi har minskat drastiskt på de fysiska mötena och med det så har också kravet på att utveckla de digitala verktygen ökat. Möten och utbildningar digitalt har verkligen tagit många kliv framåt i vår verksamhet. Spännande att se vad det kan ge för möjligheter framöver också.

Vad har varit den största utmaningen som corona har fört med sig?

Den stora utmaningen har varit att ställa om verksamheten, vilket våra medarbetare har gjort fantastiskt bra! Utmaningen har också varit, och är fortfarande, att vi inte vet hur och när det slår till. Har vi personal imorgon? Om det skulle bli riktigt kris, får vi då tag i förbrukningsmaterial och livsmedel? Det är inga frågor som bara vi står med och vi följer, som tur är, samma nivåer av frånvaro och tillgång som övriga verksamheter.

Har du något starkt minne från detta annorlunda år, eller något du är särskilt stolt över, som du vill dela med dig av?

Jag är stolt över den verksamhet som jag arbetar i. Där hjälps alla åt för att lösa de hinder som kommer i vår väg och alla vill skapa en så trygg och hanterbar situation som möjligt. Våra medarbetare går till jobbet varje dag och möter så många kunder, och oavsett nivå av egen oro fortsätter de att leverera på samma fina sätt! Det tycker jag är starkt gjort, det är jag stolt över.

Senast publicerad: