Kommunvägledarna på Varberg direkt tar emot både besök och samtal gällande bygglovsfrågor.

Snickarglädje mitt i krisen

Uteblivna semesterresor har lett till att renoveringsdrömmar har dammats av och snickarbältet har åkt på. Corona har fått varbergare att söka bygglov som aldrig förr.

Snickarglädjen hos kommuninvånarna har oväntat skjutit i höjden under pandemin. Innan byggprojekten kan påbörjas har stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning ett viktigt uppdrag, och de har under pandemin drunknat i bygglovsansökningar. Bygglovshandläggaren Liridon Haxhimustafa berättar att trafiken in till bygglovsavdelningen blev helt annorlunda än vad han och kollegorna hade väntat sig.

– Vi tänkte att vi skulle ha mindre att göra på grund av den ekonomiska aspekten, att folk inte skulle ha råd att bygga nu. Men vi har haft mycket att göra ända sedan corona började. Och det har fortfarande inte lugnat sig.

Även de bygglovskunniga kommunvägledarna Karin Norlander, Petter Hjelte och Linda Glasell på kommunens kontaktcenter Varberg direkt har märkt av förändringen som corona har fört med sig. Den strida strömmen samtal har bidragit till en och annan lunch vid skrivbordet för kommunvägledarna, då raster och andningspauser inte hunnits med.

– Bygglovssamtalen till oss brukar vanligtvis minska över sommaren, men i år har det ökat, säger Karin Norlander. Jag har nog aldrig varit så trött efter en sommar som i år.

Hög servicenivå trots utmaningar

Kommunvägledarna på Varberg direkt kan nämna flera konsekvenser av den stora ökningen av samtal in på deras bygglovslinje.

– Vi har tvingats lära oss mycket på kort tid och ta ett större ansvar, säger Karin. Vi kan inte koppla över alla samtal till stadsbyggnadskontoret, så vi hjälper nu kunderna hos oss i större utsträckning. Det har lett till att samtalstiderna ökat, för att vi helt enkelt har större kompetens och kan hjälpa till mer.

De upplever alla tre att förtroendet både från medborgarna och stadsbyggnadskontoret har ökat i takt med deras kunskap, och att de nu känner sig som en mer etablerad grupp. Men det har också varit en utmaning att hantera utökade samtalstider, längre kötider och fler administrativa uppgifter, samtidigt som en hög servicenivå ska bibehållas.

– Det blir en avvägning hur man ska korta ner samtalstiderna och kötiderna men samtidigt ge god service hela vägen ut, säger Petter Hjelte.

Var redo för digitalisering

Det höga trycket på bygglovsavdelningen har inte bara fört med sig slit och stress, utan har också bidragit till något bra.

– Vi har blivit mycket mer digitaliserade, säger Liridon Haxhimustafa. Det är det positiva med corona. Nu har vi alla möten på distans och hela bygglovsprocessen har blivit digital. Vi har försökt digitalisera tidigare men mött motstånd. Vissa har nog varit lite rädda för det digitala, men nu blev vi tvungna. Tidigt 2020 lanserades en e-tjänst för bygglovsansökningar, vilket var minst sagt lägligt.

Tillsammans med tre kollegor vann Liridon Varbergs kommuns medarbetarpris för denna e-tjänst. Resten av arbetsprocesserna för bygglovsansökningar har nu också börjat utföras digitalt, något som Liridon tycker har hjälpt honom och kollegorna under dessa hektiska månader.

– När corona slog till var allt analogt, nu går processen smidigare. Det har blivit mer att göra, men vi har blivit mer digitala.

Hemmaarbete och distans

Allt fler av kommunens medarbetare har arbetat hemifrån under året, vilket har medfört en del utmaningar. Liridon menar dock att samtal och möten på distans, och de nyligen digitaliserade processerna, har fungerat så bra att han och kollegorna kommer att fortsätta i samma anda framöver. Trots den stora påfrestningen och att det är tufft för gruppen att inte jobba lika tajt tillsammans som vanligt, har digitaliseringen i stort sett bara lett till positiva konsekvenser.

– Jag är väldigt stolt över den digitala resan som vi har gjort, säger Liridon. Den har varit spännande att ta del av. Det kommer också att leda till att det blir lättare för kommuninvånarna.

Senast publicerad: