Post-it lappar med sjukdomssymptom.

Trots hög smittspridning klarar vi vårt uppdrag

Just nu har vi en hög smittspridning av covid-19 och andra virus i samhället. Många är hemma på grund av att de är sjuka, vårdar sjuka barn eller sitter i karantän för att någon i familjen är sjuk eller har symptom. Detta påverkar till viss del att vår förmåga att bedriva våra verksamheter - men de flesta förvaltningar klarar sig ganska bra.

Även om de flesta förvaltningar har många sjuka klarar de flesta av att bedriva sina verksamheter ändå. Man anpassar sig efter sin bemanning och vissa har ändrat sina öppettider och prioriterar arbetsuppgifter.

- Det är en tuff bemanningssituation på flera håll i vår verksamhet eftersom många sjuka just nu. Genom att anpassa verksamheter, servicenivå och öppettider lyckas vi levererar vårt uppdrag ändå, säger kommundirektör Carl Bartler.

Läget är mest ansträngt inom vård, omsorg och skola. Hittills har man lyckats lösa bemanningen inom förvaltningarna och än så länge är det inte har man inte behövt låna personal från en annan förvaltning. Inom äldrevårdsomsorgen har man satt in ett tillfälligt extratillägg på 200 kronor i timmen, vilket har förbättrat deras bemanningssituation.

Även om bemanningssituationen är tuff har inga skolor eller förskolor behövt stänga. Vissa skolklasser har gått över till distansundervisning och på förskolorna vädjar man till vårdnadshavare att korta sina dagar och bara ha barnen på förskolan 15 timmar i veckan.

Senast publicerad: