Flicka visar att hon vaccinerat sig.

Vaccination av skolungdomar

Den 15 oktober påbörjades vaccinationen av ungdomar i åldern 12–15 år. För att de skulle känna sig så trygga som möjligt valde man att utföra vaccinationerna på skolorna.

Innan vaccinationsinsatsen påbörjades förde Region Halland och kommunen en dialog om vem som skulle utföra det uppdraget och undersökte om skolhälsovården skulle ha möjlighet att göra detta. Förra året lånades många skolsköterskor ut för vaccinationsinsatser på socialförvaltningen, vilket gjort att deras vanliga uppdrag med elever fått vänta. Därför kom man fram till att det vore bättre om någon annan utförde vaccinationen:

- Pandemin och restriktionerna har påverkat barn och ungdomar på många sätt och vi tyckte det var viktigt att elevhälsan fick fortsätta fokusera på sina uppdrag. Det är många ungdomar som har mått dåligt under pandemin och elevhälsan behövs nu mer än någonsin, säger Martina Wetterstrand, chef på barn- och elevhälsan.

I stället för elevhälsan har ett team på två sjuksköterskor utfört vaccinationen. Vaccineringarna har gjorts på skoltid på en skola i taget och har gått till precis som för vuxna. När insatsen påbörjades och det inte fanns några speciella restriktioner kunde ungdomarna ta med en vårdnadshavare som stöd om de ville det. Mentorer och annan skolpersonal har också fått vara med som stöd - men de flesta har valt att komma själva.

Efter drygt tre månader avslutades vaccinationsinsatsen. I januari hade hela 66 procent av Hallands ungdomar i åldern 12–15 år vaccinerats med dos 1 och 22 procent med dos 2. De som inte hann vaccinera sig eller få båda doserna kan slutföra vaccineringen på en vårdcentral i stället.

Martina Wetterstrand tycker att vaccinationsinsatsen och samarbetet med Region Halland fungerat bra:

- Vi har haft regelbundna möten och lärt oss väldigt mycket under vägen, säger hon.

Senast publicerad: