Illustrerade sprutor

Vaccination med dos 3 inom vård och omsorg

I början av oktober började man planera inför vaccinationen av dos 3 inom vård och omsorg. Än en gång byggde man upp en organisation för vaccinationsverksamhet och ordnade med lokaler, transport, bemanning och IT-stöd.

Vaccinationsarbetet styrdes från Region Halland och man utgick från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Precis som tidigare beslutade man sig för att utföra vaccineringen i boendena, med vaccinationsteam bestående av sjuksköterskor. Till skillnad från sist då man fick låna in personal från andra förvaltningar, räckte det denna gång med socialförvaltningens egna sjuksköterskor.

Den 12 oktober påbörjade man vaccineringen av äldre på särskilda boenden (äldreboenden). Vaccinationsteamen, bestående av två sjuksköterskor var, åkte runt till boendena och vaccinerade på plats.

När man var klar med vaccineringarna på särskilda boenden gick man över till att vaccinera personer inskrivna i hemsjukvården. Till skillnad från förra gången då man vaccinerade alla inom hemsjukvården hemma, bad man de som hade möjlighet att vaccinera sig på sin vårdcentral i stället.

Därefter gick man vidare till att vaccinera boende i bostäder med särskilda stöd (till exempel LSS-boenden) och personer med personlig assistans hemma.

Eftersom vaccinationsinsatsen sammanföll med den årliga vaccinationen av säsongsinfluensan passade man på att erbjuda det vaccinet också, vilket de flesta tackade ja till:

- Då det är vårt uppdrag att erbjuda vaccination för säsongsinfluensa till de som inte kan ta sig till vårdcentralen blev det mer effektivt om vi vaccinerade för säsongsinfluensan samtidigt, säger Gun Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen.

Efter ungefär fyra månader avslutades vaccinationsinsatsen och man vaccinerade den sista personen i slutet av januari. Då hade vaccinationsinsatsen nått alla på särskilda boenden, nästan 90 procent av de som bor i bostäder med särskilda stöd och cirka 55 procent av de som bor hemma och är inskrivna i hemsjukvården.

Gun Andersson tyckte att vaccinationsinsatsen fungerade bra den här gången också och att de lärt sig mycket under tiden:

- Det känns som det kommer att komma fler vaccinationsinsatser och det känns bra att veta att vi har läget under kontroll. Vi har lärt oss hur man samordnar en vaccinationsinsats och är beredda att starta upp igen när eller om det behövs, säger hon.

Senast publicerad: