Lotta Krook, Therese Kleveland och Ann Thomson Ahlbom i kommunens förråd för skyddsutrustning. Foto: Natalie Greppi.

Vi var närvarande när det small till

Under vårens brinnande kris arbetade kommunens skyddsteam hårt för att tillsammans med vårdpersonalen minska smittspridningen i den kommunala omsorgen. Nu är det åter dags för teamets enhetschef Ann Thomson Ahlbom och sjuksköterska Therese Kleveland att kavla upp ärmarna.

Skyddsteamet har haft många uppgifter sedan uppstarten i slutet av mars. Nya rutiner inom omsorgen och organisering och inventering av skyddsutrustning är ett par exempel. Arbetet blev med tiden allt mer operativt, när omsorgsverksamheter behövde mer hjälp och stöd ute på fältet.

En av skyddsteamets viktiga roller har varit att utbilda personal i nya rutiner och användandet av skyddsutrustning. Fysiska föreläsningar hölls i våras och det spelades in en digital utbildning i Arena Varbergs studio, som fortfarande används i upplärning av nyanställda.

– Vi måste tänka digitalt, säger skyddsteamets sjuksköterska Therese Kleveland. Vår personal har inte lyxen att befinna sig mellan sjukhusets fyra väggar, och de jobbar ibland ensamma. När de ska hem till kunder eller in på boenden under dygnets alla timmar kan de inte alltid rådfråga kollegor. De behöver tillgång till kunskapen digitalt.

Skyddsteamet har arbetat mycket operativt och varit ute i behövande verksamheter och stöttat upp. Therese och teamets chef Ann Thomson Ahlbom hoppas att deras funktion på så sätt har varit väldigt viktig, att de funnits till hands ute i fältet när behov av stöd har funnits, men också arbetat strategiskt och förebyggande.

Att finnas till hands mitt i en brinnande kris har haft sina prövningar. Arbetsbelastningen har varit hög och arbetsdagarna långa. Även oron hos medarbetare och medborgare har ibland varit en utmaning.

– Vi har hanterat kunders oro, patienters oro, medarbetarnas oro och vår egen oro – mitt i en brinnande kris, säger Therese. Vi var närvarande när det small till.

– Det känslomässiga och psykologiska har varit utmanande, tillägger Ann. Jag har aldrig tidigare varit med om att personalen har varit rädd.

Skyddsteamet bestämde tidigt att de skulle grunda sitt arbete i Folkhälsomyndighetens råd, för att stå stadigt och ge trygga budskap till övriga medarbetare. Ett starkt samarbete med Smittskydd Halland och Region Halland har också varit en viktig del. På så vis kunde oron reduceras.

– Vi var också noga med att betona för verksamheterna att vi gör detta tillsammans, säger Ann. Vi finns som stöd och hjälp.

Ny kris

Under sommarmånaderna sattes skyddsteamets arbete på paus, och medarbetarna fick en chans att andas ut. När krisen nu åter är ett faktum finns Ann och Therese redo igen. Tack vare gott arbete i våras ser nu förutsättningarna för den andra coronavågen lite annorlunda ut.

– Självklart har verksamheterna större förmågor och bättre förutsättningar att möta den andra vågen, säger Ann. De har tillgång till material och kunskap. Arbetet kommer bli annorlunda, men vi finns fortfarande som ett stöd vid behov för verksamheterna.

Årets tunga arbete har visat vad kommunens medarbetare kan åstadkomma, på många håll. Skyddsteamets tålmodiga arbete både inom teamet och tillsammans med omsorgsverksamheterna är ett exempel.

Personalen i kommunens förråd för skyddsutrustning har också arbetat hårt med att både beställa material, lämna ut till verksamheterna och hålla ordning på dem omfattande mängd utrustning som finns. Man har jobbat över kommunens avdelningsgränser, och samarbetat med Smittskydd Halland och Region Halland för att effektivt kunna möta medborgarnas behov.

– Vi kan dra så många lärdomar från denna tid, säger Therese. Vi vet nu att vår kommun har en enorm förmåga att ställa om. Jag är stolt över allas flexibilitet, vi har hanterat utmaningen som den var och kunnat möta det. Alla har mötts upp på morgonen med ett leende, och alla kollegor har ställt upp.

Även Ann har tagit med sig en känsla av stolthet från arbetet under året.

– När skyddsteamet sprang som snabbast, hade vi ändå en ödmjukhet inför arbetsgruppers och individers förmåga. Vi mötte folk som var jätterädda och gick till jobbet ändå. Vi hade förmågan och resurserna till att stanna upp och tala med dem och vara ett stöd. Vi kunde komma ut och ge människor en trygghet, det var coolt.

Senast publicerad: