30 april 2020

Närbild på en blombukett med blå och gulvita blommor i.

Det blir en annorlunda sommaravslutning i år

Sommaravslutningar, skolavslutningar och andra större sammankomster inom Varbergs kommuns förskolor och skolor kommer att bli annorlunda i år.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 säger att vi alla bör avstå från att delta i större sociala sammanhang. I Förskole- och grundskoleförvaltningens planering inför vårens och sommarens sociala aktiviteter har vi utgått ifrån att det inte är sannolikt att denna rekommendation kommer att ändras innan skol- och sommaravslutningarna i juni.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har därför fattat följande beslut:

  • Större sociala aktiviteter av olika karaktär såsom sommaravslutningar i förskola samt övriga sammankomster, event med mera i alla våra verksamheter kommer under april till och med juli månad att ställas in.
  • Skolavslutningar kommer att genomföras i ett mindre sammanhang, endast med den egna klassen. Det innebär att vi i år tyvärr inte kommer att kunna bjuda in vårdnadshavare, familj, släkt och andra vuxna till våra elevers skolavslutning. Alla på Förskole- och grundskoleförvaltningen kommer att arbeta för att den här dagen trots detta ska bli så speciell och högtidlig som en skolavslutning ska vara – i år bara på ett litet annorlunda sätt.

Mer information om vad som gäller på respektive skola och förskola kommer rektor att informera om.

Skulle Folkhälsomyndigheten under våren ändra sina föreskrifter och allmänna råd så kommer vi så klart att ompröva vårt beslut och informera er om detta.

Senast publicerad: