24 juni 2020

Extra satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och unga

Permitterade föräldrar, inställda feriearbeten och avbokade semesterresor är konsekvenser av coronapandemin som kan göra att barn och unga inte får samma möjligheter till ett aktivt och meningsfullt sommarlov. Därför satsar Varbergs kommun i år extra på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Kommunstyrelsen beslöt vid tisdagens sammanträde att ge kultur- och fritidsnämnden ett extra budgettillskott på 300 000 kronor för att kunna ordna sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Pengarna kommer bland annat att gå till aktiviteter vid Fästningsbadet, olika pop up-aktiviteter runtom på landsbygden och cirkusskola med Kulturskolan. Alla aktiviteter följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, och genomförs i första hand utomhus.

- Vi vill bidra till att barn och unga får en rolig sommar även fast det inte är som vanligt, säger Katarina Sundberg, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Avgiftsfria lovaktiviteter

Under ett antal år har det funnits ett statligt bidrag som gjort att Sveriges kommuner kunnat organisera fler avgiftsfria lovaktiviteter. Detta bidrag togs bort 2020, men tack vare extratillskottet kan utbudet i Varbergs kommun bli ungefär detsamma som förra året, något som är extra välbehövligt på grund av coronapandemin.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer också att erbjuda bidragsberättigade föreningar möjligheten att trygghetsvandra i kommunen. Syftet är att öka närvaron av vuxna bland de unga; trygghetsvandrarna ska se och synas, prata med ungdomar och vara ett medmänskligt stöd.

Aktiviteterna hittar du bland annat i Ung i Varberg-appen och på Kulturhuset Komediantens hemsida Länk till annan webbplats..

Senast publicerad: