27 december 2020

Första vaccinleveransen

Vaccin som räcker till 4900 personer kommer till Sverige. Vaccinering påbörjas dagen efter. De som har störst behov av skydd mot covid-19 vaccineras först. Det är till exempel personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Senast publicerad: