20 oktober 2020

Från parkmusik till parkettmusik

Sofie Brinkmo och Lisa Pedersen delar med sig av kommunens erfarenheter på digital kulturkonferens.

När många andra kommuner ställde in sina kulturevenemang under våren och sommaren 2020, på grund av coronapandemin, ställde Varbergs kommun om, och genomförde mycket digitalt. Det berättade Sofie Brinkmo och Lisa Pedersen om på SKR:s kulturkonferens den 13-14 oktober.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har varje år en kulturkonferens Länk till annan webbplats. som vänder sig till chefer, tjänstepersoner och politiker inom kulturområdet, och årets konferens blev digital. Titeln för årets konferens var "Ställa om!", och Varbergs kommun var en av ett tiotal aktörer som delade med sig av sina erfarenheter.

Modiga medarbetare och mycket kreativitet

Under rubriken "Från Parkmusik till Parkettmusik - att fortsätta ge kulturen sin självklara plats på nytt sätt" berättade Sofie Brinkmo, chef för kulturenheten, och Lisa Pedersen, arrangemangsproducent, om hur vernissager, föreställningar, nationaldag och Parkmusiken kunde genomföras med hjälp av modiga medarbetare och en stor dos kreativitet. Det nya arbetssättet möjliggör dessutom att kultur kan fortsätta vara en självklar del i många människors vardag även under hösten, trots restriktioner.

Här kan du se den presentationsfilm som visades som inledning till deras programpunkt.

Senast publicerad: