03 december 2020

Gymnasieskolor stängs igen

Undervisningen under resten av terminen ska ske på distans.

Innan jul var det återigen dags för gymnasieeleverna att ha distansundervisning. Det innebar också att måltidspersonalen i kommunens kök återigen fick både laga den vanliga skollunchen till elever som hade undervisning i skolan och laga, packa och kyla mat till lunchlådorna.

Antalet platser där lunchlådor kunde hämtas utökades till sju skolor.

Senast publicerad: