14 mars 2020

En vidsträckt strand, med bara ett sällskap

Hemesterläge

Svenska utrikesdepartementet avråder från resor till andra länder på grund av smittan.

Senast publicerad: