27 mars 2020

Entrén till Arena Varberg

Högst 50 deltagare i allmän sammankomst

Regeringen förbjuder allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Senast publicerad: