28 april 2020

Porträtt, utomhus

– Jag känner mig trygg med Varbergs arbete

Camilla Adielsson, expert inom smittskydd och vårdhygien från Vårdhygien Halland besökte Varberg förra veckan och träffade då socialförvaltningens samverkansgrupp. Vi ringde upp henne för att ställa lite frågor om covid-19 inom vård och omsorg.

Hur ser din roll och ditt uppdrag ut kopplat till covid-19?
– På Vårdhygien Halland arbetar vi med vårdhygien, bland annat handlar det om att förebygga smittspridning. Mina kollegor och jag hjälper kommunerna i Halland med riktlinjer, utbildning och smittspårning. Vi är som en expertfunktion som man kan ta stöd av. Och just nu, i den pågående situationen där covid-19 sprids så snabbt, jobbar vi intensivt med dessa frågor.

Hur smittar covid-19 egentligen?
– Det smittar främst genom våra luftvägar, genom att vi hostar eller nyser och sprider viruset vidare till andra. Detta är vad vi kallar droppsmitta.

Viruset kan också hamna i miljön runt omkring en sjuk person på till exempel föremål, som vi sedan rör med exempelvis våra händer och för vidare till vårt ansikte eller genom att ta i någon annan. Det kallar vi kontaktsmitta.

Sedan finns det en mindre risk för luftburen smitta, det är om det sprids aerosoler, pyttesmå droppar, som kan ske vid tillfällen då en persons luftvägar påverkas mekaniskt. Det kan till exempel ske i samband med att en person ligger i respirator på en intensivvårdsavdelning eller när man tar prover långt ner i lungorna.

Hur länge kan ett virus finnas kvar på en yta?
– Det som är bra med det här viruset är att det är lätt att ta död på om man gör rätt. Därför är det viktigt att följa rutinerna och använda handsprit eller tvätta händerna med tvål och vatten. Det gör stor skillnad.

Torkar man också av ytor och föremål med ytdesinfektionsmedel eller rengör ordentligt med rengöringsmedel och vatten minskar vi möjligheten att sprida viruset vidare. Sen kan det förstås överleva på en yta om ingen torkar bort det, men jag vet inte exakt hur länge.

Kan man lita på skyddsutrustningen som vi har i vården kopplat till covid-19?
– Man kan känna sig trygg med den utrustning vi har. Det är en gedigen process att handla upp skyddsutrustning och vi ställer samma rigorösa krav nu som i alla andra lägen. Det är oerhört mycket jobb som krävs för att rätt saker ska finnas på plats när de behövs. Det handlar till exempel om inköp, kvalitetskontroller, logistik och fördelning. Inför upphandlingen är olika expertkompetenser, bland annat vi från Vårdhygien Halland, med och ställer krav. Exempel på sådana krav kan vara att utrustning inte ska kunna släppa igenom virus, vara hållbara och fungera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Vi har haft risk för att få brist på en del skyddsutrustning i samband med spridningen av covid-19, och då har vi fått vända oss till andra leverantörer. Så ibland ser inte produkterna precis ut som vi är vana vid. Men den noggranna kvalitetssäkringen, nationella standarder och regionala krav är fortfarande desamma, oavsett leverantör.

Hur tycker du att arbetet med vårdhygien fungerar i Halland och Varberg?
– Jag tycker att vi har ett väldigt bra samarbete med både Varberg och de andra kommunerna. Jag har ett nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska och med flera av era enheter. Många blir påverkade av detta men er personal gör ett fantastiskt jobb. Jag upplever ett stort engagemang och känner mig trygg med hur Varbergs kommuns personal inom vård och omsorg arbetar.

Har du något medskick till oss?
– Det är viktigt att alla är rädda om både sig själva och om våra omsorgstagare och att vi följer de rutiner som finns. Tänk på att följa de basala hygienrutinerna, men också på att hålla större avstånd i fika- och mötesrum. Ta hand om varandra!

Senast publicerad: