23 mars 2021

Johanna Flack, Rosenfreds hemtjänst

Johanna Flack, Rosenfreds hemtjänst uppmärksammas av Fredrika Bremer-förbundet.

Johanna på Rosenfreds hemtjänst hyllas för sina insatser

Undersköterskan Johanna Flack, Rosenfreds hemtjänst är en av mottagarna till Fredrika Bremer-stipendiet ”vårdtacket”. Johanna hyllas för sina insatser under pandemin. Stipendiet syftar bland annat till att ge erkännande till personer som fått vårt samhälle att fungera, trots en pandemi.

Så här lyder motiveringen från kollegor:

”Tack vare hennes enorma insats begränsades fallen till enbart två vårdtagare. Hela tiden arbetar Johanna med dessa och stöttar, lyssnar, pratar, kramar och pussar i luften som hon så fint säger innan hon går ifrån dem vid sina besök. Inte en enda gång har hon visat rädsla. Hon har hela tiden varit mån om att anhöriga ska få daglig uppdatering och att grannarna i detta seniorhus ska vara lugna och trygga då vi har läget under kontroll.”

Fredrika Bremer-förbundet delar i år ut åtta rekreationsstipendier till personer som på olika sätt varit en del av den enorma arbetsinsats som gjorts inom vård och omsorg under Coronapandemin. Stipendiet kallas “Vårdtacket” och nomineringarna har gjorts av mottagarnas kollegor.

- Det är så glädjande att det fantastiska arbete som görs i våra verksamheter lyfts fram. Särskilt glädjande är att det görs av ett förbund som verkar för jämställdhet och som med detta vill synliggöra de som bär upp samhället, även när det är tufft. Grattis till Johanna och Rosenfreds hemtjänst, säger förvaltningschef Anna-Lena Sellergren.

Johanna Flack är väldigt glad för stipendiet men vill också framhålla sina kollegor.

– Jag vill lyfta fram hela arbetsgruppen vi har inom hemtjänsten i Rosenfred som gjort ett fantastiskt jobb, säger Johanna Flack.

Erkännande till vårdpersonal

Fredrika Bremer-förbundet beskriver på sin hemsida att de vill lyfta fram de som har gjort enastående insatser för att få vårt samhälle att fungera. Framför allt är det i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg som har stått mitt i pandemins centrum.

”Mottagarna av Vårdtacket har i ett läge av kris och pandemi tagit sig an sin yrkesroll och sitt uppdrag på ett sätt som såväl jury som kollegor uppfattar utöver det vanliga” kommenterar Fredrika Bremer-förbundet i sitt pressmeddelande.

– Det är fantastiskt att kunna uppmärksamma och stötta några kvinnor som har gjort stora insatser under coronapandemin. Vi hoppas att uppmärksammandet av dem leder till att vårdpersonal i stort får det erkännande som de utan tvekan är värda efter senaste årets kraftansträngning, säger Camilla Wagner, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Senast publicerad: