15 januari 2021

Bandyspelare på isbana utomhus

Kommunala utomhusanläggningar öppnas för allmänhet och föreningar

Varbergs kommun öppnar upp de kommunala utomhusanläggningarna för allmänhet och föreningar.

Framöver kommer även den kommunala ungdomsverksamheten att kunna arrangera vissa aktiviteter utomhus. Detta i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation och efter dialog med Region Hallands smittskyddsansvariga.

- Folkhälsomyndigheten har rekommenderat kommunerna att öppna utomhusanläggningar och att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktas till barn och unga så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten betonar att motion är viktigt för folkhälsan, speciellt när det gäller barn och unga, säger Katarina Sundberg, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

En gemensam hallandslinje

Hallandskommunerna har tillsammans med regionen, länsstyrelsen och smittskyddsläkare gått samman för att hitta en gemensam tolkning av vad Folkhälsomyndighetens råd innebär för kommunernas kultur- och fritidsverksamheter: en gemensam hallandslinje med syfte att främja folkhälsan utan att orsaka smittspridning.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning har smittskyddsansvariga på Region Halland gett klartecken att öppna kommunala utomhusanläggningar och att tillåta kommunalt arrangerade fritidsaktiviteter utomhus för barn och unga. Samtliga hallandskommuner agerar likadant. Det formella beslutet för Varbergs kommun väntas fattas av kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lena Språng, under fredagskvällen eller lördagen.

Sjöaremossens isbana och konstgräsplanerna öppnar

Beslutet innebär att Sjöaremossens isbana och de kommunala konstgräsplanerna kommer att öppna upp för träning både för barn, ungdom och vuxna. Omklädningsrum kommer dock att hållas stängda för att minska risken för smittspridning.

- Ett stort ansvar vilar på föreningarna såväl som på var och en. Om vi märker att det inte sköts på ett bra sätt kan vi komma att behöva stänga igen, säger Katarina Sundberg.

Beslutet innebär att vilande bokningar på Sjöaremossens isbana och kommunens konstgräsplaner kommer att återaktiveras. Berörda föreningar kommer att få detaljerad information via föreningssystemet Interbook Go.

Beslutet innebär också att man kan genomföra allmänhetens åkning på Sjöaremossens isbana. För mer information se Sjöaremossens sidor på varberg.se. Samtliga kommunala inomhusanläggningar inklusive ishallar är fortsatt stängda enligt tidigare beslut.

Utomhusaktiviteter för barn och unga

Hallandskommunerna har också enats om att öppna upp för kommunalt arrangerade fritidsaktiviteter för barn och unga utomhus. Det innebär att exempelvis kommunens ungdomsgårdar framöver kommer att tillåtas att arrangera vissa utomhusaktiviteter.

Ungdomsgårdarna har sedan tidigare skissat på aktiviteter utifrån ett scenario där utomhusaktiviteter är tillåtet. Mer information om vilka aktiviteter som kan bli aktuella och när de kan äga rum kommer att kommuniceras via ungdomsverksamhetens sociala medier och Ung i varberg-appen längre fram.

Bakgrund

Den 18 december meddelande regeringen att all kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stängas ner till och med 24 januari 2021. I samband med detta stängdes kommunala idrottsanläggningar utomhus och inomhus för alla åldersgrupper. Undantag gjordes enbart för idrott på elitnivå i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den 22 december gjorde Folkhälsomyndigheten ett förtydligande om det kan vara möjligt att bedriva utomhusidrott under förutsättning att detta sker på ett sätt som är förenligt med gällande rekommendationer och riktlinjer. Folkhälsomyndigheten betonade att det är den enskilda kommunen som gör bedömningen utifrån lokala förutsättningar och hur den regionala smittspridningen ser ut. Efter dialog med Region Hallands smittskyddsansvariga valde samtliga halländska kommuner att fortsätta hålla samtliga kommunala idrotts- och motionsanläggningar stängda över jul och nyår.

I samband med att den nya pandemilagen trädde i kraft publicerade Folkhälsomyndigheten en rekommendation som säger att fritidsaktiviteter för barn och unga kan genomföras utomhus så länge de följer gällande föreskrifter och rekommendationer.

Senast publicerad: