27 april 2020

Kommunen inventerar omsorgskompetens

Har du kompetens inom vård och omsorg? Den frågan fick alla kommunens medarbetare i slutet av mars. Syftet var att bygga en intern beredskap ifall brist på personal inom vård och omsorg skulle uppstå.

Ett sjuttiotal svar kom från kommunanställda inom vitt skilda yrken, medarbetare som alla kunde tänka sig att ställa upp och tillfälligt byta arbetsuppgifter om det skulle behövas. Någon större rockad blev det dock inte, tack vare en mycket god tillströmning av ansökningar till kommunens externa vikariepool.

Tre av de medarbetare som faktiskt fick ta steget och byta arbetsuppgifter för en tid, var Helena, Anna-Lena och Sigrid. Här kan du läsa om deras insatser:

Sjuksköterskor med rätt att göra en insats

Nu blir ingenjören vårdbiträde - för en tid

Senast publicerad: