27 april 2020

Kulturskolan erbjuder kreativt dagläger på tryggt avstånd

Kulturskolan Varberg planerar att genomföra det populära daglägret Sommarkulturskolan även 2020. Aktiviteterna och lokalerna kommer att anpassas efter det rådande läget med covid-19.

Sommaren 2020 erbjuder Kulturskolan åter ett gratis dagläger för barn i åldern 7-12 år. Under en vecka får deltagarna prova på konst, dans, musikal, drama, nycirkus, musik och musikproduktion. Tillsammans med nya och gamla kompisar ges barnen möjlighet till kreativa möten under sommarlovet.

Lägret genomförs under två olika veckor i juni. Eleverna delas in i två åldersgrupper, de yngre barnen träffas på förmiddagen och de äldre på eftermiddagen. Det blir totalt blir fyra lägerperioder med maximalt 16 deltagare i varje. På plats kommer barnen att delas upp i två grupper.

Anpassas för att minska risken för smittspridning

Lägret genomförs utomhus eller i rymliga lokaler och aktiviteterna anpassas så att eleverna kan hålla distans till varandra. Verksamheten följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att uppmana deltagarna att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. Det kommer också att finnas goda förutsättningar för att hålla god handhygien.

– I en tid som till stor del präglas av osäkerhet kan vi med sommarkulturskolan bidra med gemenskap och andrum. Vill vi ge barn en chans att träffas, ha roligt och lära sig nya saker på ett tryggt sätt, säger Annika Werdelin, enhetschef kulturskolan Varberg.

Kulturskolan följer utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och kommer vid behov att justera planering och genomförande ytterligare efter eventuella nya rekommendationer från ansvariga myndigheter. Om Folkhälsomyndigheten kommer med ytterligare rekommendationer kan lägret komma att ställas in.

Praktisk information

Sommarkulturskolan äger rum vecka 26 och 27. Det är inte tillåtet att anmäla sig till fler veckor än en. Eleverna delas in i två åldersgrupper, de yngre barnen träffas på förmiddagen och de äldre på eftermiddagen. Kulturskolan bjuder på frukost eller mellanmål.

Sommarkulturskolan är öppen för alla barn som är skrivna i Varbergs kommun, det kostar ingenting att vara med.

Senast publicerad: