19 oktober 2020

Möjligt att göra olika

Från och med den 19 oktober 2020 gäller nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Till de tidigare allmänna råden läggs då en möjlighet att införa lokala allmänna råd för att bekämpa smittspridning i en region.

Senast publicerad: