31 mars 2020

Ett bord fyllt med bullar och kakor

Nytt åtgärdspaket underlättar för Varbergs företag

Idag godkändes kommunens åtgärdspaket som ska underlätta för näringslivet. Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) välkomnar åtgärderna och fortsätter driva frågor som ska göra tillvaron enklare för företagen.

Åtgärdspaketet med tillfälliga förändringar innehåller bland annat:

  • förlängda betalningsvillkor för fakturor till kommunen
  • kortare betalningstider för leverantörer. De kommunala bolagen uppmanas att vara flexibla med betalningstider.
  • Avgifterna för uteserveringar kommer sannolikt att slopas (slutgiltigt beslut om uteserveringar fattas 21 april) och detsamma gäller försäljning utanför butik.
  • Kommunala verksamheter uppmanas att omboka resor och event i stället för att avboka.

– Med det här åtgärdspaketet vill vi avlasta för företag som går igenom stora utmaningar nu, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M). Kommunen vill självklart underlätta genom att vara flexibla.

NOD har fokus på att stötta företagen

– Coronaviruset har skapat stora konsekvenser för det lokala näringslivet och det är många som kämpar för att överleva, kommenterar Martin Andersson, näringslivsdirektör. Vi på Näringslivs- och destinationskontoret har fullt fokus på att hjälpa våra företag att behålla arbetstillfällena i kommunen.

– Vi för en tät dialog med företagare, föreningar, nätverk och aktörer för att stämma av läget, önskade åtgärder och samarbeten, säger Martin Andersson. Man kan alltid ringa oss. Till den som behöver någon att prata med kring sin ekonomiska situation eller oro inför framtiden förmedlar vi gärna kontakter.

Vi är Varberg

– Initiativet Vi är Varberg som skapades av Varbergs näringsliv i samarbete med kommunen, illustrerar samarbetet och drivkraften i Varberg. Vi är beroende av varandra och måste därför kroka arm för att hjälpas åt genom krisen.

– Alla vi som är friska kan göra skillnad för Varbergs företagare genom att handla lokalt, även tjänster och service. Besöka caféer och restauranger eller nyttja take away som många erbjuder nu. Självklart under förutsättning att riktlinjerna från myndigheterna följs!

Senast publicerad: