21 april 2020

Politiska möten på distans

Den 21 april beslutade kommunfullmäktige att sammanträden i samtliga nämnder och utskott, inklusive
krisledningsnämnden, får ske på distans.

Senast publicerad: