15 maj 2021

Tack för att ni finns där för varandra och för invånarna!

Covid-19 har inneburit en större ansträngning än normalt på många av socialförvaltningens verksamheter. För några veckor sedan gick vi därför ut med en vädjan till alla medarbetare att fylla i sin kompetens i kompetensmodulen och anmäla sig som frivilliga inhoppare på ställen där det eventuellt skulle behövas extra personalstyrka i krisen.

Engagemanget och viljan att hjälpa till har varit stort. Ni är många som kan tänka er att rycka in där det behövs. Det värmer att vi har en så fin förståelse till varandras olika utmaningar i organisationen och till er alla vill vi därför rikta ett stort tack!

Läget framöver

Det är ett fortsatt ansträngt läge inom många delar på socialförvaltningen och sjukfrånvaron är lite högre än normalt. Hur situationen kommer se ut de närmsta veckorna och månaderna är svårt att förutspå.

I nuläget har vi ett historiskt stort inflöde av vikarier vilket gör att vi har en väldigt stor tillgång till extra personal och därför har långt ifrån alla som anmält sig behövt hoppa in. För Varbergs omsorg innebär detta också att planeringen inför sommaren är färdig.

Sjuksköterskor

Det råder dock fortfarande en efterfrågan på fler sjuksköterskor inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Därför vädjar vi till er som är utbildade sjuksköterskor att hjälpa oss med arbetet att ta hand om de mest sårbara grupperna i samhället nu när vi befinner oss i en extraordinär situation. Tveka inte att höra av dig!

Kontakta:

Kristin Ahne, verksamhetschef, hälso- och sjukvårdsenheten
Telefon: 073-339 07 62
E-post: kristin.ahne@varberg.se

Varma hälsningar,
Kristina Taremark, personaldirektör och Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, socialförvaltningen

Läs mer!

Vi har tidigare berättat om sjuksköterskorna Helena och Anna-Lena på Kommunhälsan, som tillfälligt byter arbetsuppgifter för att stärka upp i verksamheter där det behövs. Du kan läsa artikeln om Helena och Anna-Lena här. Länk till annan webbplats.

Vi har också skrivit om Sigrid på samhällsutvecklingskontoret som i april gick en intensivutbildning för att kunna hoppa in och jobba på ett av våra äldreboenden. Här kan du läsa om Sigrid Länk till annan webbplats..

Senast publicerad: