02 november 2020

Uppskattat ledningsbesök i förskola och skola

Kommundirektör Carl Bartler och tillförordnad förvaltningschef på förskole- och grundskoleförvaltningen Ing-Marie Rundwall gjorde under höstlovet besök på Barnabro förskola och F-3 på Trönninge skola. De stora samtalsämnena för besöken var frågor kring coronapandemin, framtiden och medarbetarnas upplevelser. Självklart fanns det även tid för lek med barnen!

Ing-Marie Rundwall

Ing-Marie Rundwall

- Det har varit väldigt intressant att lyssna på rektorernas och medarbetarnas upplevelser från de senaste åtta månaderna då pandemin bröt ut i Sverige. De gör fantastiska insatser för våra barn och elever, säger Carl Bartler, kommundirektör.

Coronaviruset covid-19 har kommit att bli en del av ett nytt normalläge för våra förskolor och skolor. I drygt åtta månader har förskolor och skolor runt om i Varberg anpassat och förändrat så mycket som det är möjligt efter rådande situation. Trots läget har inga av kommunens förskolor eller skolor behövt stänga som en följd av coronapandemin. Det mesta har trots allt varit ganska normalt.
- I Varberg har förskolorna och skolorna hittills hållit igång under hela pandemin och sett till att föräldrarna kan fortsätta arbeta. Barnen och eleverna har fått stabilitet och normalitet trots en värld i kaos. Här råder lärandet och leken fortfarande och det är fantastiskt, säger Ing-Marie Rundwall.

Inger Svensson, Carl Bartler och Ing-Marie Rundwall

Inger Svensson, Carl Bartler och Ing-Marie Rundwall

Stängning var aldrig ett alternativ

Trönninge skolans F-3 verksamhet fick tidigt under höstterminen flera fall av smitta bland personal och elever. Totalt var 14 medarbetare frånvarande på grund av symtom, med några konstaterade smittade av coronaviruset. Men att stänga skolan var aldrig något alternativ för Elisabeth Thelne, rektor för F-3 på Trönninge skola.

Elisabeth Thelne upplever att den öppna dialogen som en viktig del när fall av smitta kommit fram på skolan.
- Att upprepande informera vårdnadshavare om läget på skolan gav en lugnande effekt och skapade en stor förståelse för den situation vi då befann oss i. Det skapade acceptans för de åtgärder som vidtogs. Jag tror också det gav effekten att fler följde rekommendationerna mer noggrant.

Inger Svensson och Sara Nilsson

Inger Svensson och Sara Nilsson

Många lärdomar för framtiden

Sara Nilsson, förskolelärare på Barnabro förskola, menar att det finns många lärdomar att dra av pandemin som vi kan ta med oss in i framtiden.
- Det som varit bra är att det funnits riktlinjer kring symtom hos barn och att de ska vara hemma i två extra dagar utan symtom innan de kommer tillbaka till förskolan. Sedan dessa riktlinjer infördes har kräksjukan försvunnit från vår förskola vilket alla gläds åt.

Syftet med besöken till Barnabro förskola och Trönninge skola var att få en djupare inblick i lärandet men också hur verksamheterna har det under pandemin och vilka behov som fortsatt finns. Det var även med stolthet som Carl Bartler och Ing-Marie Rundwall fick ta del av berättelser som beskriver ett stabilt och närvarande ledarskap och en stor lojalitet och uthållighet hos medarbetarna – samtliga med målet om att upprätthålla normalitet och stabilitet för våra barn och unga trots en värld i kris.

Senast publicerad: