02 juni 2021

Sköterskor och personal på Arena Varbergs vaccinationscentral

Vaccinationscentralen på Arena Varberg öppnar

För en snabb och smidig vaccinering för kommuninvånarna öppnar en vaccinationscentral på Arena Varberg i början av juni 2021.

Senast publicerad: