26 oktober 2020

Nio personer uppställda med avstånd i en trappa utomhus

Varbergs kommuns kommunikatörer har chans att vinna priset Megafonen 2020 – årets kommunikatör 

Bland 8 utvalda nomineringar hittar vi gruppen Team ABW som består av Varbergs kommunorganisations samlade kommunikatörer. De är nominerade till priset Årets kommunikatör 2020 för sitt arbete med att hålla medarbetare, invånare och besökare informerade om coronaläget under våren.

Vinnaren av priset koras i Stockholm i början av nästa år på Publikom, mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor.

Priset Megafonen delas ut till “den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag. Särskild hänsyn tas till nyskapande kommunikation som givit goda resultat och/eller gott ledarskap inom ramen för uppdraget.”

Team ABW

Kommunikatörerna i Team ABW fick i mars månad lägga alla andra kommunikationsuppdrag på hyllan, för att kunna ha fullt fokus på omvärldsbevakning och samtidigt ha örat riktat mot organisationen. I samverkan med kommunledningen och experter behövde sedan den stora mängden information från Sveriges regering och myndigheter omsättas och anpassa till vår kommun, våra verksamheter och i slutändan individen – med andra ord alla.

Styrkan i varandra

Att mäta kommunikation är inte helt lätt. Samlingssidan med information om covid-19 på varberg.se har haft drygt 300 000 besök sedan februari. Det tillsammans med att förhållandevis få frågor kommit in till Varberg direkt, kommunens kontaktcenter, i sociala kanaler och till den interna e-tjänsten som upprättades för arbetsrelaterade frågor, skvallrar om att arbetsinsatserna nådde fram.

- Det nära samarbetet och den breda kompetensen som finns i våra förvaltningar har varit ovärderlig för att kunna leverera det som behövts i rätt tid, säger Carl Bartler, kommundirektör.

En gemensam utgångspunkt

Varför ”Team ABW”? Gruppen fick sitt namn, som fortfarande används aktivt, av den gemensamma utgångspunkt som snabbt upprättades i kommunens nya aktivitetsbaserade kontorslandskap (Activity Based Workplace).

Senast publicerad: