26 november 2020

Vårt skyddsteam är nominerat till drottningens pris

Skyddsteamet på socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsavdelning har nominerats till drottning Silvias prestigefyllda pris, Queen Silvia nursing award för det bildspråk Länk till annan webbplats.som använts i kommunikationen med personer med demens under Corona-pandemin.

– Tidigt i pandemin blev det tydligt att det var utmanande att kommunicera med personer med kognitiv sjukdom om Covid-19. Patienterna behövde få anpassad information för att kunna förstå och delta i sin egen vård. Därför tog vi fram ett stödmaterial i form av bilder, och dessa har vi haft stor hjälp av, säger Therese Kleveland, sjuksköterska och en del av skyddsteamet i Varberg.

Senast publicerad: