11 mars 2020

Ett hav med vågor och ljus, som vid solnedgång.

Virusutbrottet klassas som en pandemi

Världshälsoorganisationen WHO klassar viruset som en pandemi. Viruset har nu upptäckts i 114 länder och 4000 personer har avlidit.

WHO understryker vikten av att alla världens länder nu förbereder sig för sjukdomen. Det gäller framförallt sjukvården.

Senast publicerad: