Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
En vägg full av färgglada bilder.

Marie Dahlstrand och Alexandra Severinsson: Minnesblickar

Varmt välkommen till årets första utställning ”Minnesblickar” med Marie Dahlstrand och Alexandra Severinsson.

Utställningsperiod: 20 januari - 25 februari 2024

Marie Dahlstrand och Alexandra Severinssons konstnärskap möts i nyfikenheten.

Genom en utforskande och generös arbetsprocess har de skapat verk enskilt så väl som gemensamt, i måleri, grafik och kollage. Inför utställningen har täta ateljébesök och samtal varit en väsentlig del av samarbetet. De har delat idéer, skisser och material med varandra. En gemensam inspirationskälla är Lee Krasner som ofta omarbetade sina tidigare verk. Dahlstrand och Severinsson drivs likt Krasner av en öppen praktik där idéer prövas och omprövas. De båda konstnärerna arbetar med en motivvärld bestående av abstrakta färgfält, där landskapet på olika sätt är en avgörande inspirationskälla.

Marie Dahlstrand arbetar måleriskt där färger och material får verka som metaforer för tankar och tillstånd. Utgångspunkten är ofta minnesbilder eller foton från platser som många gånger drabbats av mänsklig påverkan. Återkommande motiv är hålrum, fåror, spår och märken i det konstruerade landskapet. I målningarna vävs en iakttagen verklighet ihop och blir bärande på en berättelse från vår historia och samtid. Dahlstrand lägger stor vikt vid färgen och dessa väljs ut genom en intuitiv och noggrann process.

Alexandra Severinsson inspireras av det urbana landskapet. Hennes verk bär på en bildsymbolik som kan få en att tänka på industriella konstruktioner, design och formgivning. Det grafiska formspråket går att koppla till Bauahusrörelsens estetik och deras vision om att förena konst och arkitektur. Modernismen och textilkonsten är tydliga influenser i Severinssons uttryck där mönster möter yta och struktur. Hon arbetar brett med olika tekniker och färgen står i centrum. Bildspråket består av upprepade geometriska former och strukturer i tunna färglager. Motiv av skarpa linjer möter det omedelbara och bildar ett möte mellan det exakta och det spontana.

Tillsammans öppnar de upp en vibrerande bildvärld mellan ytan och det atmosfäriska där vi vill stanna länge, titta närmare och försvinna bort i fantasin.

Marie Dahlstrand

Marie Dahlstrand (f. 1973, Lidköping) bor och arbetar i Göteborg. Hon har en master MFA från Konsthögskolan Valand. Dahlstrand har ställt ut på Passagen Linköpings konsthall, Fullersta gård, Uppsala konstmuseum, Palazzo Ducale/Genova och Galleri Thomassen/Göteborg, Galleri Eva Solin/Stockholm och Galerie SLIKA/Lyon. Hon har även utfört ett antal offentliga gestaltningar i varierande format och tekniker.

Alexandra Severinsson

Alexandra Severinsson (f. 1971, Varberg) är verksam i Göteborg och hade sin första separatutställning 1995 på Bildgalleriet som då fanns i Varberg. Hon har en masterexamen, MA in Fine Art från Winchester School of Art (England/Spanien). Alexandra har haft flertalet utställningar och arbetar även med offentliga gestaltningsuppdrag, till Sahlgrenska i Göteborg, Karolinska sjukhuset i Huddinge och Fyllingeskolan i Halmstad för att nämna några.

Både Dahlstrand och Severinssons arbete finns vida representerat i privata och offentliga samlingar på museer, kommuner, regioner och hos Statens Konstråd.

Bilder från utställningen

En vägg full av färgglada bilder.
Två stora tavlor.
Färgglada tavlor.
En person tittar på två runda konstverk.

publicerad:

Senast Ändrad: