Sök

Arbetsmarknadsinsatser

Om du har varit utan jobb en längre tid och har svårt att komma in på arbetsmarknaden finns det stöd att få hos kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi har ett framgångsrikt samarbete med många lokala arbetsplatser och du som är arbetsgivare och vill göra en insats är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Tre personer sitter vid ett bord. Två av dem tittar tillsammans på en laptop och den tredje tittar ner på bordet framåtlutad. 

Så stöttar vi dig som söker arbete

Vårt fokus på arbetsmarknadsenheten är att stötta dig som har svårt att få jobb, målet är att du ska bli självförsörjande. Din kontakt med oss går via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Innan du kommer till oss ser vi gärna att du har besökt Studie- och karriärcentrum Länk till annan webbplats. och att du är inskriven hos Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats..

När du kommer till oss startar vi med att prata om dina möjligheter och vilket stöd du kan behöva för att nå ditt mål. Gemensamt tar vi fram en handlingsplan där stöd och coachning ingår. Vår uppgift är att du ska nå egenförsörjning tillsammans med oss och detta gör vi genom enskilda insatser och gruppaktiviteter.

Arbetsgivare - välkommen att höra av dig!

Om du är arbetsgivare och har ett rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheten till ett strukturerat samarbete kring praktikplatser och arbetsträningsplatser med anställningsstöd. Mer information för dig som är arbetsgivare finns på våra näringslivssidor. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter