Sök

Hälso- och sjukvårdens verksamheter

Hos oss kan du jobba med hemsjukvård, på särskilt boende, mot LSS och psykiatri, på korttidsverksamhet eller om du vill prova lite av allt har vi ett resursteam som bemannar upp i alla olika verksamheter. Vi använder elbil eller elcykel för att ta oss till våra patienter. Det finns även möjlighet att arbeta i centrala Varberg eller i något av våra team som är stationerade på landsbygden.

Läs mer om våra olika verksamheter

Vi har många olika arbetsplatser med en variation av målgrupper och arbetsuppgifter. Hos oss kan du jobba med hemsjukvård, på särskilt boende, mot LSS och psykiatri, på korttidsverksamhet eller om du vill prova lite av allt har vi ett resursteam som bemannar upp i alla olika verksamheter, är du en kvällsmänniska har vi ett eget kvälls- och natt-team. Det finns även möjlighet att arbeta i centrala Varberg eller i något av våra team som är stationerade på landsbygden. Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika verksamheterna.

Hemsjukvård

Kvinna i närbild

Sandra Edlund, sjuksköterska i team norr, hemsjukvård

Det är speciellt att möta patienter i sitt hem. Vilket hem hamnar jag i idag? Vyerna man får när man kör på en frostig väg upp mot ett hus, sedan jagad av tuppen fram till entrédörren. Mys med kelsjuka katten i hallen och sedan mötet med människan bakom sjukdomen – citat Karin Adelsson, sjuksköterska.

Alltmer av den avancerade sjukvården, som förr utfördes på sjukhus, utförs nu i hemmet. Som sjuksköterska i hemsjukvården samarbetar du med hemsjukvårdsläkare, specialistsjukvård, palliativa konsultteamet samt primärvård. Allt utifrån personens behov. Som patientansvarig sjuksköterska (PAS) ansvarar du för inskrivna patienter som ofta tillhör en specifik hemtjänstgrupp. Det betyder att du är den som, i hög grad, står för kontinuiteten och samordnandet av patientens insatser. I hemsjukvården utför du allt från enklare medicinska- och omvårdnadsinsatser till mer avancerade där medicinsk utrustning och teknik ingår. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal som tillhör din grupp. Därmed möter du och samarbetar med omvårdnadspersonal regelbundet genom omvårdnadsmöten och i team-möten där det multiprofessionella teamet arbetar för en personcentrerad och förebyggande vård och omsorg.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som trivs tillsammans i centrum så slå gärna en signal till Sandra Edlund, sjuksköterska i team norr, hemsjukvård 0702343278.

Kvinna i närbild

Maria Svedberg, sjuksköterska mot särskilt boende

Särskilt boende

Mötet med en person som har flyttat in på särskilt boende är speciellt. Vilka berättelser man kan få ta del av och vilken trygghet jag som sjuksköterska kan få ge en person som är mitt i en livshändelse. Som sjuksköterska i kommunen har jag möjlighet att möta patienten under längre tid och göra skillnad på lång sikt. - Maria Svedberg, sjuksköterska mot särskilt boende

Som sjuksköterska som arbetar mot särskilt boende arbetar du i ett team som ansvarar för särskilda boenden i Varbergs centrum alternativt i något av våra landsbygdsteam. Våra boenden har inriktning för personer med somatisk sjukdom och/eller demens/kognitiv sjukdom. Här bor personer med omfattande behov av service och omvårdnad dygnet runt. Som sjuksköterska på särskilt boende arbetar du med allt från enklare medicinska insatser till mer avancerade där arbete med medicinsk utrustning och teknik ingår. Du ansvarar för att handleda, utbilda och delegera omvårdnadspersonal som arbetar på boendet och ni träffas både på boendet och på omvårdnadsmöten. Du samverkar regelbundet med primärvården genom ronder och utifrån patientfokus. Du samarbetar även tvärprofessionellt inom kommunen och med olika aktörer inom slutenvården då vissa patientfall är mer komplexa.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som arbetar mot särskilt boende så slå gärna en signal till Maria Svedberg, 0706-70 00 52

Funktionsnedsättning och psykiatri

Kvinna i närbild ute

Elin Hedén, sjuksköterska inom LSS

Som sjuksköterska inom LSS möter du personer i alla åldrar med olika funktionsvariationer och ett samtidigt behov av hälso- och sjukvård. Arbetet består till stor del av att genomföra bedömningar av patientens hälsotillstånd och besluta om sjukvårdsinsatser, genomföra ordinationer, samt att följa upp de åtgärder som utförs. Du utför allt från enklare medicinska- och omvårdnadsåtgärder till mer avancerade insatser där medicinskteknisk utrustning ingår. Du är omvårdnadsansvarig för ett begränsat antal patienter och samarbetar med anhöriga och personal för att göra skillnad i patientens vardag. Du genomför kontinuerliga besök ute hos dina patienter i kommunens grupp- och servicebostäder för att skapa kontinuitet i mötet med patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Vid behov konsulteras patientansvarig läkare. En viktig del av ditt arbete är att stötta, handleda och delegera omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska inom LSS har du en konsultativ arbetsroll där man handleder omvårdnadspersonal så att de ska kunna ta ett aktivt ansvar vid den personliga omvårdnaden vad gäller fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos patienten.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som trivs tillsammans i team LSS så slå gärna en signal till Elin Hedén, 0723-69 67 73

Landsort Tvååker, Veddige, Värö, Kungsäter

Kvinna i närbild ute

Annika Sikén, sjuksköterska i Veddige

Att arbeta på landsbygden innebär möten med människor av alla sorter, i olika skeenden av livet och med helt olika förutsättningar i deras hemmiljö. Man går från miljonvillor till små lantgårdar och man får vara uppfinningsrik, flexibel och anpassa sig till situationen. Ingen dag är den andra lik. Vi är ett sammansvetsat gäng, där alla i teamet tar ansvar för helheten - Annika Sikén, sjuksköterska i Veddige.

Teamen av sjuksköterskor som arbetar på landsbygden ansvarar för patienter på både särskilt boende och i hemsjukvård. Läs gärna mer om arbetsuppgifterna under rubrikerna särskilt boende eller hemsjukvård.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som trivs tillsammans i Tvååker så slå gärna en signal till Anette Johansson, 0702-49 50 28

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som trivs tillsammans i Veddige så slå gärna en signal till Jessica Skoglund, 0706-71 62 21

Korttiden

Kvinna i närbild ute

Christina Johansson Gustavsson, sjuksköterska korttiden

Skansgatans korttidsboende är beläget i centrala Varberg. Hit kommer patienter som behöver en tids avlastning som komplement till stöd hemma antingen för att öka möjligheter att bo kvar hemma eller i väntan på plats på särskilt boende. Korttidsvistelsen kan vara av olika slag och ha olika syften, till exempel växelvård, utslussning efter sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga, rehabilitering med mera. Vi har korttidsplatser fördelat på fyra våningsplan med inriktning växelvård eller avdelningar för personer somatisk- eller kognitiv sjukdom/demens.

Här arbetar du tvärprofessionellt tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Arbetet är omväxlande, ansvarsfullt och spännande med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska på korttidsenheten innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt ge råd och stöd till övriga professioner i teamet runt patienten.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som trivs tillsammans på korttiden så slå gärna en signal till Christina Johansson Gustavsson 0733-88 19 75

Resursteamet

Kvinna i närbild ute

Li Larsson, sjuksköterska resursteamet

Den stora tjusningen med att jobba i kommunen är att jag gör så olika saker varje dag. En dag är aldrig den andre lik. Jag tycker om mötet med andra människor och deras berättelser ger så mycket – Li Larsson, sjuksköterska i resursteamet

Som sjuksköterska i resursteamet har du en varierande och omväxlande vardag då du arbetar där det finns behov för dagen. Har lär du känna hela kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation och vårdar alla patienter i de olika boendeformerna. Uppgifterna och arbetsdagen varierar utifrån vilket område eller team du stöttar upp i. Några av sjuksköterskorna i resursteamet kombinerar sin tjänst med andra uppdrag som att hålla i läkemedelsdelegeringsutbildningar, jobba mot primärvården med enstaka hembesök eller hålla i olika projekt som läkarmedverkan i hemsjukvården.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba i teamet som trivs tillsammans i resursen så slå gärna en signal till Li Larsson, 0731-515954

Kväll och natt

Man i närbild ute

Eli sjuksköterska kväll och natt

Varbergs kommun bedriver vård dygnet runt. Kvällen och natten bemannas av ett eget team som utgår från Träslövsvägen 27L/Östergården och åker runt i hela kommunen från norr till söder. Varje kväll kommer också några sjuksköterskor som i vanliga fall arbetar dagtid och gör sina fasta kvällspass.

Läs gärna en intervju med en av sjuksköterskorna i kvällsteamet:

Eli - sjuksköterska | Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Stödfunktioner

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter