Sök

Christina - förskollärare

”Jag utvecklas och lär nytt hela tiden!”

År i yrket: 35, varav 25 i Varbergs kommun.

Utbildning: Utöver förskollärarutbildningen har jag utbildat mig till ateljerista vid Borås högskola. Det innebär att jag har fördjupad kompetens i att leda och utveckla barns estetiska lärprocesser; lekande och lärande genom aktiviteter som bild, form, drama, arbete med natur- och kulturarvsmiljöer och mot offentliga rum som exempelvis konsthallar. Det handlar också om att skapa kreativa lärmiljöer på förskolan tillsammans med arbetslagen.

Christina, förskollärare

Vad är det bästa med ditt yrke?
Att möta barnen! Och att jobba ämnesövergripande i arbetslag och utvecklas tillsammans med mina kollegor. Att vi kan jobba för helheten och veta att vi gör bra saker för barnen, saker som de får med sig både nu och för framtiden.

Vilka egenskaper har du störst nytta av på jobbet?
Att jag har mycket energi, är positiv och vill mycket! Jag tycker om att möta barnen i samtal, bygga relationer och lära känna dem.

Hur är det att jobba inom kommunen?
Att vara kommunalt anställd ger en styrka genom att det finns så många olika kompetenser i samma organisation. Om vi behöver stöd från en modersmålslärare eller en specialpedagog vet vi att det finns. En annan fördel är alla digitala tjänster och verktyg som vi har för att lära av varandra och bygga nätverk. Pedagog Varberg och kommunens nya medarbetarwebb är två exempel. Sedan tycker jag det är helt fantastiskt att jobba i Varberg, vid havet!

Hur mycket kan du påverka din vardag?
Vårt uppdrag är komplext, som förskollärare jobbar man med flera viktiga områden - som lek, lärande, omsorg och värdegrundsarbete - som planeras utifrån den aktuella barngruppen och det finns bra möjligheter att påverka både innehåll och kvalitet i det vi gör. Vi har en fast struktur men också utrymme för flexibilitet, att anpassa aktiviteter utifrån vad vi märker att det finns för intressen i barngruppen. Vi har också utvecklat en kreativ lösning för arbetssätt där vi har fått ned barngrupperna i antal och kan ge varje barn en lugnare miljö.

Vad har du för möjligheter till utveckling?
Jag känner hela tiden att jag utvecklas och lär nytt! Jag har valt att bygga på min förskollärarutbildning, bland annat genom att läsa till pedagogista och studera aktionsforskning, och har nu en tjänst där jag kombinerar arbete i barngrupp med verksamhetsutveckling. I Varbergs kommun finns bra möjligheter till utveckling med föreläsningar, kortare kurser, nätverksgrupper, ledarutbildning och högskoleutbildningar på nära håll. Man får söka runt och prata med sin chef om vad som kan passa utifrån behov som finns i barngruppen. Vi lär också hela tiden nytt i vardagen. Det kan bland annat handla om hur vi utvecklar verksamheten enligt den reviderade läroplanen och det förtydligade uppdraget kring utbildning och undervisning. En del är att vi plockar in digitaliseringen i våra aktiviteter så att alla barn får chans att vänja sig vid de verktyg som de förväntas behärska framöver. Vi använder till exempel digital teknik för att jobba med färger, mönster, bokstäver och siffror.

Något som är mindre bra med jobbet?
Egentligen inte. Ska jag säga något är det kanske utmaningen att räcka till för alla, det är inte alltid så lätt. Många barn har ett stort behov av att vara nära och bli bekräftade vilket man alltid strävar efter att möta på bästa sätt.

Hur bidrar du som förskollärare till Varbergs vision?
Många som väljer förskolläraryrket är kreativa och drivande, visionen märks i vår verksamhet hela tiden. Vårt uppdrag förändras ju i takt med utvecklingen i samhället och vi ska förstås hänga med. Vi känner att vi förenklar vardagen för alla föräldrar som kan gå till jobbet och vara kreativa i sina yrken varje dag. Samtidigt arbetar vi själva med att hitta kreativa vägar, exempelvis för att ge varje barn mesta möjliga lugn och kvalitet i relationen med oss pedagoger. Vi utgår från barnens intressen och undersöker vidare tillsammans med dem i både spontant uppkomna situationer och i planerade aktiviteter. Det ger barnen stora möjligheter att påverka och vara kreativa i sin utbildning på förskolan.

När skrattade du på jobbet senast?
Idag! Vi skrattar mycket tillsammans, både kollegor och barn.

Finns det något du tror att andra inte vet om förskolläraryrket?
Att vi jobbar med utbildning. Förskolan ingår i läroplanen och tillhör skolväsendet , det är höga krav på yrkesrollen. Många tror fortfarande att det heter dagis och att vi bara sitter i soffan och läser sagor.

Har du något tips till en kollega som är ny på jobbet?
Var prestigelös och våga fråga! Och om du är ny i Varbergs kommun – nyttja de många digitala verktyg som finns för att kommunicera och utbyta erfarenheter med kollegor. Det är enkelt att skapa kontakter och delta i olika grupper.

Och vad är du mest stolt över i ditt jobb?
Att vi gör skillnad för barnen genom att stötta dem i förmågor som är viktiga framåt. Att vi jobbar för framtiden!

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter