Sök

Eli - sjuksköterska

”Jag rekommenderar starkt mitt yrke, särskilt till ungdomar som trivs med människor.”

Porträttbild

År i yrket: 27, varav snart två i Varbergs kommun.

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, inriktning onkologi.

Hur vill du beskriva ditt yrke?
Det är ett omväxlande yrke med mycket mänskliga kontakter, både med patienter och med kollegor från olika yrkesgrupper inom vården. I min arbetsgrupp vårdar vi människor i deras hem, vi har mest vårdtagare med svåra smärtor och patienter som befinner sig i livets slutskede. Jag startar min arbetsdag med en stunds pappersarbete, därefter har vi gemensam rapport och arbetsfördelning i arbetsgruppen. En eller två av oss bevakar därefter inkommande telefonsamtal medan två eller tre kollegor åker ut på planerade insatser och larm. Planerade insatser kan till exempel handla om att sköta dropp, dialys och smärtstillande mediciner, göra tillsyn eller stämma av övergångsinformation från sjukhus för att skötseln i hemmet ska fungera på bästa möjliga sätt. Larminsatser kan handla om att åka hem till någon som har ramlat, fått andningssvårigheter eller har akut smärta. Det kan också finnas inplanerad tid för samtal med vårdtagare som har särskilt behov av det.

Vad ligger bakom ditt yrkesval?
Jag kom från Iran till Sverige 1986 och ville komma in i samhället på ett bra sätt. Eftersom jag trivs med människor sökte jag mig till hemtjänsten där jag fick jobb som vårdbiträde. Det var ett fantastiskt sätt att lära sig språket och kulturen. Jag trivdes väldigt bra inom vården och bestämde mig för att utbilda mig vidare till sjuksköterska.

Blev jobbet sedan som du väntat dig?
Bättre! För mig är detta mer än försörjning, det är ett yrke som passar min humanistiska syn på livet, det kunde inte vara bättre. Jag rekommenderar starkt mitt yrke, särskilt till ungdomar som trivs med människor. För den som är mjuk och trygg i sin personlighet och tycker om att ge av sig själv är detta bästa yrkesvalet – man får så mycket tillbaka.

Vilka egenskaper har du nytta av i jobbet?
Det krävs att man är väldigt lugn och trygg. Våra patienter är beroende av vår hjälp och om de inte känner förtroende kommer det att skapa onödig oro och onödigt lidande. Jag har också nytta av min livsglädje. För mig ger jobbet glädje även i de svåraste stunderna därför att det känns fantastiskt att kunna göra en insats och minska smärta och ångest för en annan människa. Sedan har jag, med träning, lärt mig att hålla isär arbete och privatliv. Det är nödvändigt om man ska orka ge hundra procent på jobbet.

Vad är det bästa med yrket?
Att känna att vi gör den bästa insats som går för de patienter som är i livets slutskede, som verkligen behöver vår hjälp. Att finnas där, hålla en hand, lyssna och kunna göra skillnad. Jag är stolt och älskar mitt yrke!

Hur har du utvecklats under din tid i yrket?
Jag har mognat som person och arbetar mer effektivt nu. För att kunna vara säker, trygg och professionell på plats förbereder jag mig noga inför varje arbetspass och planerar exakt vad jag ska göra hos varje patient. Jag brukar alltid försöka skapa en personlig relation, även om jag vet att jag bara ska träffa en vårdtagare en enda gång. Det där lilla extra kan ha så stor betydelse, det är det som märks och kan göra skillnad. Yrkeskunskapen och professionaliteten måste finnas där, men utöver det vill jag visa att vi är människor och jag bryr mig om dig. Då blir också jobbet roligare. Sedan tror jag att jag fortfarande blir bättre och lär mig, och självklart vill jag fortsätta att utvecklas både teoretiskt och tekniskt. Vi behandlar våra palliativa patienteter med samma utrustning som används på sjukhuset så man lär sig hela tiden hantera ny teknik.

När skrattade du på jobbet senast?
Jag skrattar jämt! Även i den värsta sorg behöver jag skratta för man får aldrig tappa glädjen – den är en del av livet och också en del av sorgebehandlingen. Jag skojar med arbetskamraterna, med patienterna och med fåglarna jag möter på väg till jobbet.

Vad är du extra stolt över i jobbet?
Jag är stolt över den insats som jag och mina fina kollegor gör och den skillnad vi gör för vårdtagarna. Hur vi ställer upp för varandra och alltid gör jobbet klart, även om det krisar.

Något som är mindre bra?
Det händer att någon har smärtor av sådan karaktär att vi inte kan hjälpa fullt ut. Det är svårt att se människor lida.

Avslutningsvis: vad tycker du om att jobba i kommunen?
Jag är väldigt nöjd med Varbergs kommun och känner att jag har förtroende från mina chefer för att kunna göra ett bra jobb. Det känns också underbart att se vilka insatser som görs för våra patienter, att kommunen är generös när någon i livets slutskede behöver hjälp i hemmet. Som vårdare kan jag känna stor lättnad när jag vet att det finns extra vak om jag måste lämna en patient som är väldigt sjuk. Inte bara för oss, utan inte minst för att anhöriga behöver avlastning. Där gör kommunen en fantastisk insats. Vi som jobbar här jobbar inte för vinst, utan i allra högsta grad utifrån den vårdideologi som vi har kommit hit för.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter