Sök

Henriette - studie- och yrkesvägledare

”Det är fantastiskt att vara med när människor gör viktiga val i sina liv.”

Porträttbild

År i yrket: Tio, varav snart två i Varbergs kommun.

Utbildning: Gymnasielärare i botten, utbildade mig sedan vidare i hemlandet Danmark till en kombination av studievägledare och kurator.

Hur vill du beskriva ditt yrke?
Jag hjälper människor att hitta vägar till rätt utbildning. Det handlar mycket om samtalsmetodik, att ställa öppna frågor, vara ett neutralt bollplank, bredda perspektiv och synliggöra alternativ. Jag är inte expert på alla utbildningar som finns, men jag vet hur man hittar dem. Min tjänst ingår i enheten för arbetsmarknad och integration, där jag jobbar för vuxenutbildningen, SFI (svenska för invandrare), grundskolan, gymnasieskolan och eftergymnasiala utbildningar. Jag möter väldigt många olika människor; ungdomar som inte läst klart gymnasiet och vill göra en studieplanering, nyanlända personer i olika faser, från gymnasieåldern till de som ska söka till universitetet, och personer som funderar på eftergymnasial utbildning men inte riktigt vet vad de vill.

Vad är det bästa med jobbet?
Både människorna jag träffar och att det är så väldigt varierande. Vi är ute och presenterar oss för elever hos olika utbildningsanordnare och tar emot väldigt många besök, både drop-in och djupa vägledningssamtal. Det är ett privilegium att få lyssna på någons livshistoria och fantastiskt att få vara med som bollplank när människor gör viktiga val i sina liv. Kontakten med kollegorna är också härlig, vi har bra stämning och mycket skratt, de har varit väldigt bra på att ta emot mig här.

Vilka egenskaper har du nytta av?
Att jag är inlyssnande och empatisk men samtidigt kan hålla den distans som behövs för att se samband och hjälpa till att sortera någons tankar och idéer. Jag är också strukturerad, det har jag nytta av i de administrativa delarna av jobbet.

Hur kan du som studie- och yrkesvägledare bidra till Varbergs vision?
Vi jobbar ganska mycket med visionens verksamhetsidé och det är härligt att känna att man kan hjälpa och inspirera till att uppnå drömmar. Där gäller det också att vara kreativ, att till exempel hitta en utbildning som kan hjälpa till jobb även när det kanske finns väldigt begränsade utsikter. I enskilda samtal gäller det ofta att försöka tänka utanför boxen, inte bara föreslå någon av de vanligaste utbildningarna utan verkligen lyssna in och försöka se saker från andra håll. Jag tycker att visionen är väldigt bra och väldigt bred i sitt användningsområde.

Hur har du utvecklats i ditt jobb?
Jag har lärt mig det svenska skolsystemet och mycket om Sverige och svensk kultur överlag, inte minst hur det fungerar på en svensk arbetsplats. Det ger självförtroende att kunna gå in i en ny roll, i en ny organisation och ett nytt land och märka att det fungerar. Arbetsklimatet här bidrar också till utveckling, det finns stort utrymme för att komma med idéer och få erkännande från kollegor och chef för det man bidrar med. Jag har haft nytta av mitt perspektiv som lärare och har till exempel kunnat sätta ihop ett material som vi använder för studieteknik.

Vad gör dig stolt i jobbet?
Att jag är med och vägleder människor så att de kan bli mer självständiga. När jag hjälper en person att fylla i en ansökan vet jag att nästa gång kan personen kanske göra det själv. För mig är digitaliseringen en del av vardagen, men för många är det inte det och att kunna lotsa där känns väldigt meningsfullt. Jag är också stolt över att kunna agera kompass och hjälpa någon att navigera i alla möjligheter som finns, där känner jag att jag gör skillnad.

Vad tycker du om att jobba inom kommunen?
Det känns som att Varberg är en kommun som vill utvecklas. Jag märker att det finns många tankar om samarbeten mellan olika verksamheter, att man vill jobba framåt kopplat till visionens verksamhetsidé och göra det lättare att hjälpa folk nå sina drömmar. Som anställd uppskattar jag att arbetsgivaren har sina egna kurser med relevant fortbildning för olika förvaltningar, att det är enkelt att fortbilda sig. Elbilspoolen gillar jag också – att det är enkelt att resa miljövänligt i tjänsten.

Har du något tips till en kollega som är ny på jobbet?
Mitt viktigaste råd är att aldrig svara på frågan: ”Vad tycker du att jag ska göra?” I det här yrket ska du vägleda, inte rådge. Jag tycker om att hjälpa folk att hjälpa sig själva.

Fotnot: Sedan intervjun gjordes har Henriette fått en ny tjänst som biträdande rektor/enhetschef för vuxenutbildningen i Varberg.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter