Sök

Jens - ekonomidirektör

”Min drivkraft är att lära nytt.”

År i yrket: Min första tjänst som nyutexaminerad ekonom fick jag i Varbergs kommun för 15 år sedan och jag har valt att stanna och utvecklas här. Jag har arbetat som verksamhetsekonom, redovisningskamrer och redovisningschef, sedan maj 2020 är jag kommunens ekonomidirektör.

Porträttbild

Utbildning: Civilekonom med inriktning verksamhetsstyrning.

Hur vill du beskriva ditt yrke?
Det viktigaste i rollen som ekonomidirektör handlar om att säkerställa att hela kommunkoncernen har en långsiktigt god planering av resurser, och att vi på ett transparent sätt kan redovisa hur resurserna används. En bra planering och en transparent uppföljning är en förutsättning för att vi ska kunna sköta vårt uppdrag och upprätthålla förtroendet för kommunen hos medborgarna. Mitt arbete består av fem huvudprocesser: planera, finansiera, köpa in, redovisa och följa upp. Det är förstås många andra involverade i processerna och det är mitt jobb att se till att alla vet vad som ska göras och när. En nyckel till att lyckas är att kunna skapa samsyn och motivation kring våra mål och arbetssätt.

Vad ligger bakom ditt yrkesval?
Från början handlade det om att jag ville ha kavaj på jobbet ... Jag växte upp i en släkt med många hantverkare i Tvååker och såg min kompis Claes pappa komma direkt från jobbet till våra fotbollsträningar iklädd kavaj. Då hände något i mig, jag tänkte att det där var något att sikta på. När det långt senare var dags att välja utbildning lockade ekonomi mer än teknik. Viljan att leda har kommit längs vägen, där har jag inspirerats av de chefer jag själv har haft.

Så hur ofta har du kavaj på jobbet?
Nästan varje dag som ekonomidirektör, inte så ofta innan dess.

Vad är det bästa med ditt jobb?
En härlig blandning av struktur och frihet! Som ekonom har du ett tydligt årshjul som styr verksamheten med budget, rapportering och bokslut. Däremellan finns också väldigt stort utrymme att jobba och utvecklas i olika processer, det kan handla om robotisering, internkontroll eller något helt annat. Den mixen passar mig. Personalansvar hör också till det jag tycker är allra roligast, att få vara en del av andra medarbetares vardag, med målet att de ska våga ta nya steg och utvecklas.

Vilka egenskaper har du nytta av?
Att jag är nyfiken och tycker om att lära nytt. Jag gillar att kunna lite om jättemycket, det har jag nytta av eftersom det hela tiden kommer nyheter inom allt från tekniska lösningar till systemförvaltning. Sedan är jag optimistist och tänker alltid att saker kommer att gå bra, att det som är svårt också är spännande och att ”detta löser vi”. Jobbet innehåller också många olika slags möten så jag har stor glädje av att jag gillar människor. Jag är också pragmatiskt lagd – i min värld är målet viktigare än medlen.

Hur har du utvecklats sedan du började jobba i kommunen?
Jag upplever att jag har blivit mycket robustare och tryggare i min yrkesroll, framför allt socialt genom att jag har mött så många människor. Jag har också fått starkare självkänsla tack vare uppskattning som jag har fått på jobbet.

Hur är det att vara chef i kommunen?
Som chef är ju alla frågor dina frågor, på ett eller annat sätt. Men när det bränner till tänker jag att man som ledare ska kunna presentera vägar till lösningar snarare än att lösa. Uppgiften är ju att dirigera orkestern, inte att själv gå in och ta över på trummorna. ”Jag kan inte ditt instrument bättre än vad du kan själv”, liksom. Ibland kanske medarbetarna blir kortsiktigt gladare om chefen går in och fixar ett problem, men det leder ju inte till någon utveckling för gruppen och inte heller till någon glädje över att få växa och ta ansvar.

Jag känner fortfarande att jag är i en utvecklingsfas som chef och uppskattar att det finns ett ambitiöst chefsstöd i kommunen med en gedigen introduktion och god hjälp från personalkontoret. Däremot kan jag tycka att det ligger för mycket administration i chefsrollen, det tar en stor del av arbetstiden. Jag tror att vi behöver arbeta på ett annat sätt, att en omställning är på väg med automatiserat systemstöd.

Något som är mindre bra med ditt jobb?
Det kan vara svårt att begränsa sig. Utvecklingen går så snabbt och med det följer nya möjligheter och nya uppgifter. Det är lätt att bygga stress och jag tror därför att vi även behöver fundera på vad vi skulle kunna sluta med, för att få ekvationen att gå ihop. När jag ser på mitt ledarskap skulle jag vilja lägga mindre tid på administration och mer tid på att utveckla verksamheten.

Vad har du för möjligheter till utveckling i yrkesrollen?
Sedan jag anställdes i kommunen har jag bytt ansvarsområde ungefär vart tredje år. 2015 fick jag dessutom möjlighet att gå utbildningen Morgondagens ledare, vilket var oerhört lärorikt. Jag har aldrig känt några begränsningar i organisationen när det kommer till utveckling, tvärtom. Om man har ett genuint intresse och visar framfötterna är dörrarna öppna här, det är min upplevelse. Men det handlar ju också om att visa vad man vill, att man vill jobba och ta ansvar. Min drivkraft är att känna att det jag gör är viktigt i en samhällskontext och att samtidigt få fortsätta lära mig nytt.

Hur kan du som ekonomidirektör bidra till Varbergs vision?
Jag upplever verkligen att vi jobbar enligt visionen varje dag och jag tycker att det är den bästa vision man kan tänka sig. När den lanserades fanns det farhågor om att den skulle bli en hyllvärmare men jag är helt imponerad av hur den har landat. Jag ser att den lever i de verksamheter jag besöker. Då menar jag inte att man alltid pratar om den överallt, utan att man jobbar i visionens anda. Sedan kan man slås av hur jäkla jobbigt det kan vara att leva upp till verksamhetsidén – att förenkla människors vardag kan ibland vara ett utmanande uppdrag – men ledorden fungerar verkligen som något vi kan pusha varandra med i vardagen. Den är helt enkelt svinbra och den gör verkligen nytta! 

När skrattade du senast på jobbet?
Det gör jag väldigt ofta! Skrattet är ständigt närvarande på ekonomikontoret, vi har god stämning och roligt på jobbet. Sedan kan jag kan bli arg och frustrerad också ibland, men så tror jag att det är på de flesta arbetsplatser.

Vad är du mest stolt över i ditt jobb?
Att jag träffar så många kollegor som har ett tydligt samhällsfokus och verkligen brinner för att göra ett bra jobb. Det tycker jag ger ytterligare en dimension till jobbet inom kommunen, att vi alla är en del av barnens skolgång, av idrottslivet och av omsorgen om de äldre. Att bidra till det maskineriet – det gör mig stolt.

Har du något råd till en kollega som är ny på jobbet?
Var nyfiken och visa framfötterna! Fråga mycket, ta ansvar och initiativ. Och se till att själv vara en del av lösningen – då kommer det att hända grejer. Det vill jag uppmuntra alla till; att våga fråga när man tycker något är fel, men att också vilja vara med och ta ansvar för lösningen

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter