Sök

Karin - exploateringsingenjör

”Här går jag inte miste om något.”

Porträttbild

År i yrket: Två och ett halvt år, här i Varbergs kommun. (Totalt fem och ett halvt år i kommunen.)

Utbildning: Treårigt lantmäteriingenjörsprogram i Trollhättan.

Hur vill du beskriva ditt yrke?
Väldigt omväxlande och jättemycket att hålla koll på – det är det som gör det roligt! Jag hör till mark- och exploateringsavdelningen som ansvarar för markinköp samt att förvalta, exploatera och utveckla kommunens mark. Vi ska med andra ord se till att den mark som kommunen äger sköts på ett sätt som följer politiska beslut och ligger i linje med kommunens mål.

En stor del av mitt arbete ingår i samhällsbyggnadsprocessen. Min roll är att vara med hela vägen, från idéstadium via planeringsskede och in i genomförandefas, både när privat och kommunal mark ska bebyggas för näringsverksamhet eller nya bostäder. Jag håller koll på att projekten är juridiskt och ekonomiskt genomförbara och att det finns en ansvarsfördelning mellan parterna. Jag tar fram och skriver avtal med exploatörer och fastighetsägare och bevakar sedan att avtalen följs. I arbetsuppgifterna ingår att förhandla om markpriser, byggnadsskyldigheter och leveranstid, både med externa byggherrar och exploatörer och med förvaltningar och bolag inom kommunen.

Vad ligger bakom ditt yrkesval?
Jag lockades av blandningen juridik och stadsbyggnadsfrågor – och så gillar jag struktur och ordning. Lagar och regler har jag alltid varit intresserad av och intresset för stadsutveckling växte under utbildningen. Det är spännande att vara med på insidan och se hur en stad växer!

Vad är det bästa med jobbet?
Flera olika saker. Dels att jag utvecklas och lär mig nytt hela tiden, dels att det är stimulerande med många varierande arbetsuppgifter. Jag har aldrig tråkigt! Mixen mellan att jobba självständigt och i grupp gillar jag också, och att ingå i olika gruppsammansättningar i olika projekt och perioder.

Vilka egenskaper har du nytta av?
Att jag är lösningsfokuserad! Jag triggas av utmaningen att samordna olika parters intressen och få fram bästa möjliga gemensamma lösning. Sedan gillar jag att hjälpa andra när jag kan. Man möter så många människor i det här yrket och mycket handlar om att ge råd och stöd. Ett bra kundbemötande är superviktigt, både att kunna lyssna och att förklara saker tydligt och enkelt – till exempel varför kommunen gör på ett visst sätt. Jag har också nytta av att vara strukturerad eftersom jobbet innehåller så många olika uppgifter.

Vad tycker du om att jobba inom kommunen?
Det känns bra att jobba i en stor organisation och ha en trygg arbetsgivare i ryggen. Man hör ofta att det händer så mycket nytt i Varberg och det finns ju kommuner där läget är tvärtom. Jag tänker att Varberg som kommun har ett starkt varumärke. Sedan finns här mycket kompetens, det gäller att bygga sina kontaktvägar så att man vet var i organisationen olika kompetenser finns. Det är också en lagom stor kommun för att jag ska få vara med i alla bitar av exploateringsprocessen och inte behöva nischa mig – här går jag inte miste om något.

Något som är mindre bra med ditt jobb?
Det kan kännas tråkigt att inte hinna göra allt man vill. Det händer så mycket och jag vill alltid göra bra ifrån mig, det är en utmaning att ibland kunna nöja sig med att göra saker ”good enough”. Det kan också kännas svårt om man fastnar mellan olika intressen i ett projekt. Då är det viktigt att vara lösningsorienterad för att kunna nå fram till bästa resultat utifrån situationen.

Vad har du för möjligheter till utveckling?
Jag har redan utvecklats mycket sedan jag började här. Mina två första år arbetade jag som markförvaltare och jobbade då mycket med arrenden och generella markfrågor innan jag gick över till exploatering. Under min tid här har jag lärt mig hur kommunen fungerar, och jag har fått en grundtrygghet som jag har nytta av när jag möter nya situationer och problem. Varberg har ju några stora stadsutvecklingsprojekt som kommer att pågå under lång tid och det innebär att här finns möjlighet till kompetensutveckling många år framöver. Nu jobbar jag nästan bara med Projekt Västerport och Varbergstunneln och att ingå i så stora projekt är ju både spännande och meriterande. Samtidigt är många andra roliga projekt på gång och det finns även kurser jag kan söka för utveckling och fördjupning.

Hur kan du som exploateringsingenjör bidra till Varbergs vision?
Genom att tillsammans med mina kollegor alltid försöka vara behjälplig och hitta bästa möjliga lösning på olika frågor och önskemål. Visionen uppmanar ju oss att vara modiga och kreativa och våga testa nytt och det försöker vi leva efter. Ett exempel på en oväntad lösning som vi lyckats med, är minigolfbanan vid Västkustvägen som inte kunde vara kvar när tunnelbygget påbörjades. Då vände vi på många stenar för att till slut kunna erbjuda ett passande område mark vid sjukhuset. Det var en oväntad plats som blev en jättelyckad lösning för just den verksamheten. 

När skrattade du senast på jobbet?
Idag! Vi har bra sammanhållning och jobbar mycket för att ha ett öppet och gott klimat. Jag har trivts från första början och man känner sig aldrig helt ensam med sina frågor, även om man jobbar självständigt med sina projekt. Det går alltid att få råd och stöd från kollegorna och det är jätteskönt.

Vad är du mest stolt över i ditt jobb?
Att jag får vara med och bidra till kommunens utveckling. I vissa ingenjörsyrken ser man aldrig resultatet av sitt arbete, men det gör vi här. Det är rätt häftigt att kunna säga att man har bidragit till exempel när en ny byggnad står på plats, särskilt när det är något som folk pratar gott om. Det är ju alltid många inblandade, men man vet sin del och när något är klart är det kul att kunna känna sig lite stolt och tänka: ”Wow, det där har jag varit delaktig i, det gjorde jag bra.”

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter